Sölvesborgs kommun

Anhörigstöd och avlastning

Anhörigstöd vänder sig till dig som stödjer eller vårdar någon närstående som på grund av funktionshinder, fysisk eller psykisk sjukdom eller av andra omständigheter behöver ditt stöd och din hjälp.

Anhörig kan vara en släkting men det kan även vara en person som den närstående anser sig ha en nära relation till, exempelvis en granne eller en god vän.

Anhöriga som tar hand om sina närstående är oerhört viktiga men när man stödjer eller vårdar en närstående är det lätt att glömma bort sig själv eller inte få någon egen tid. Ibland kan man behöva råd och information, hjälp med att lösa problem som har uppstått eller bara vara för sig själv utan ansvar om så bara för en liten stund.

Vill du ha någon eller några att dela dina tankar med? En "Mötesplats" där du får möjlighet att träffa och prata med andra i liknande situationer och utbyta erfarenheter. Genom att vara med i en anhöriggrupp eller komma till anhörigcafé har du möjlighet till detta.

Här kan vi berätta om både roliga och svåra saker i livet. Vi kan tipsa varandra, få ny kunskap och framförallt knyta nya kontakter. Att delta i anhöriggrupp eller anhörigcafé är kostnadsfritt och om du behöver avlösarservice för att ha möjlighet att delta är även den, upp till en viss nivå, kostnadsfri.

Anhöriggrupper startas utifrån behov och önskemål. Det finns även möjlighet till enskilda besök hos anhörigsamordnare om man inte vill träffas i grupp.

Kontakt

Om du vill ansöka om avlösarservice ska du kontakta någon av biståndshandläggarna på Sölvesborgs kommun. Deras telefonnummer hittar du under kontaktuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Du kan även kontakta Christina Hallberg, anhörigsamordnare, om du har frågor kring de olika insatserna på telefon 0456-81 67 45 eller via e-post till christina.hallberg@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd