Sölvesborgs kommun

Kontaktuppgifter till personal inom vård- och omsorgsförvaltningen

När du klickar på länk nedan så kommer du snabbare till den platsen på denna sidan. Där ser du vilka områden respektive handläggare eller chef har hand om.

Under omsorgskontoret finns förvaltningschef, verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare, IT-samordnare, nämndsekreterare samt ekonom och personalspecialist.

Under handläggare finns enhetschef för handläggarna på myndighetsenheten/LOV-handläggare, biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt äldrekurator.

Under enhetschefer HSL (Hälso- och sjukvård) finns även medicinskt ansvarig sjuksköterska och under särskilt boende finns även vårt korttidsboende.

Om du söker arbete så kontaktar du bemanningen, som ligger under HR-avdelningen inom kommunledningsförvaltningen, på telefon 0456-81 69 00.

Handläggare inom äldreomsorgen

Enhetschefer hemtjänst
Enhetschefer särskilt boende och HSL

Omsorgskontoret


Handläggare inom äldreomsorgen

Enhetschef för handläggarna SoL
Maria Eidehall
Telefon: 0456-81 60 18
maria.eidehall@solvesborg.se


Biståndshandläggare SoL - Team Innerstan

Södra, centrala och norra innerstan


Födda dag 1-11:

Susanne Nyborg
Telefon: 0456-81 64 06
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
susanne.nyborg@solvesborg.se

Födda dag 12-21:
Adela Imamovic
Telefon: 0456-81 60 14
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
adela.imamovic@solvesborg.se

Födda dag 22-31:
Sofia Hyllegård
Telefon: 0456-81 64 04 Ledig onsdagar
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
sofia.hyllegard@solvesborg.se


Biståndshandläggare SoL - Team Landsbygd

Nordriket och Lister 1 & 2


Födda dag 1-10:
Emelie Kunis
Telefon: 0456-81 60 13 Ledig onsdagar
Telefontid: 08:15-09:45 (ej onsdagar)
emelie.kunis@solvesborg.se

Födda dag 11-21:
Emma Lindblad
Telefon: 0456-81 60 88
Telefontid: 08:15-09:45 (ej onsdagar)
emma.lindblad@solvesborg.se

Födda dag 22-31:
Anna Carlsson
Telefon: 0456-81 60 16
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
anna.carlsson1@solvesborg.se


Biståndshandläggare SoL - Hemgångsteam, Utsikten och Trygg hemgång
Emelie Karlsson
Telefon: 0456-81 64 05 
emelie.karlsson@solvesborg.se
och
Lisa Bjälkenborn 
Telefon: 0456-81 60 12 Ledig fredag em
lisa.bjalkenborn@solvesborg.se


Äldrekurator
Martin Bergstrand Bolinder
Telefon: 0456-81 60 53
martin.bolinder@solvesborg.se


Avgiftshandläggare - Hemtjänst Nordriket och Lister samt Solgården, Timansstenar och Utsikten
Lena Thuresson
Telefon: 0456-81 60 57
Telefontid: 08.15-09.45
lena.thuresson@solvesborg.se

Avgiftshandläggare - Hemtjänst Innerstan (centrala, norra och södra) samt Slottsgården, Gerbogården, Sunnanbo och Utsikten
Ana-Maria Sanchez
Telefon: 0456-81 63 43
Telefontid: 08:15-09:45
ana-maria.sanchez@solvesborg.se


Enhetschefer hemtjänst

Centrala innerstan
Alexandra Bertram, 0456-81 69 41
alexandra.bertram@solvesborg.se

Södra innerstan och nattpatrullen
Lotta Carlsson, 0456-81 69 01
lotta.carlsson@solvesborg.se

Norra innerstan
Stefan Berntsson, 0456-81 69 22 
stefan.berntsson@solvesborg.se

Lister (Hörvik, Hällevik och Nogersund)
Charlotte Quist, 0456-81 69 80
charlotte.quist@solvesborg.se

Nordriket 1 (Norje och Sandbäck) och Nordriket 2 (Mjällby) samt teknikteamet
Emelie Thorén, 0456-81 69 95
emelie.thoren@solvesborg.se


Enhetschefer särskilt boende

Gerbogården 1 (Eken, Boken och Björken)
Daniel Knutsson, 0456-81 69 20
daniel.knutsson@solvesborg.se

Gerbogården 2 (Pilen, Paviljongen och Tallen)
Linah Palmé, 0456-81 69 30
linah.palme@solvesborg.se

Solgården 1 och Sunnanbo
Anette Olsson, 0456-81 69 84
anette.olsson@solvesborg.se

Solgården 2
Lena Franeta, 0456-81 69 68
lena.franeta@solvesborg.se

Slottsgården 2 A och B
Elin Kulle, 0456-81 69 45
elin.kulle@solvesborg.se

Utsikten (korttidsboende) och Slottsgården 2 C
Jennie Omlin, 0456-81 69 55
jennie.omlin@solvesborg.se

 

HSL

Sjuksköterskeorganisationen
Linda Nordell, 0456-81 69 64
linda.nordell@solvesborg.se

Demenssjuksköterska:
Anna Rydberg, 0456-81 69 53
anna.rydberg@solvesborg.se

Rehabenheten och trygg hemgång
Hanna Nilsson, 0456-81 64 86
hanna.nilsson@solvesborg.se


MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Joakim Vobern
Telefon: 0456-81 61 11
joakim.vobern@solvesborg.se


Omsorgskontoret

Tf förvaltningschef
André Jönsson
Telefon: 0456-81 63 36
andre.jonsson@solvesborg.se

Verksamhetschef för HSL och myndighet
André Jönsson
Telefon: 0456-81 63 24
andre.jonsson@solvesborg.se

Verksamhetschef för hemtjänst
Camilla Ryrstedt
Telefon: 0456-81 63 37
camilla.ryrstedt@solvesborg.se

Verksamhetschef för särskilt boende
Kate Olsson
Telefon: 0456-81 61 01
kate.olsson@solvesborg.se

Kvalitetsutvecklare
Svenja Andersén
Telefon: 0456-81 60 55
svenja.andersen@solvesborg.se

Nämndsekreterare
Camilla Eriksson
Telefon: 0456-81 63 32
camilla.eriksson@solvesborg.se

IT-samordnare
Martin Björkquist
Telefon: 0456-81 61 36
martin.bjorkquist@solvesborg.se

IT-samordnare
Patrik Edvardsson
Telefon: 0456-81 61 02
patrik.edvardsson@solvesborg.se

Stödfunktioner

Ekonom
Helena Lindblom
Telefon: 0456-81 60 26
helena.lindblom@solvesborg.se

Personalspecialist
Cecilia Järlemyr
Telefon: 0456-81 61 54
cecilia.jarlemyr@solvesborg.se


Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd