Sölvesborgs kommun

Kontaktuppgifter till personal inom vård- och omsorgsförvaltningen

När du klickar på länk nedan så kommer du snabbare till den platsen på denna sidan. Där ser du vilka områden respektive handläggare eller chef har hand om.

Under omsorgskontoret finns förvaltningschef, verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare, IT-samordnare, nämndsekreterare samt ekonom och personalspecialist.

Under handläggare finns enhetschef för handläggarna på myndighetsenheten/LOV-handläggare, biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt äldrekurator.

Under enhetschefer HSL (Hälso- och sjukvård) finns även medicinskt ansvarig sjuksköterska och under särskilt boende finns även vårt korttidsboende.

Handläggare inom äldreomsorgen

Enhetschefer hemtjänst
Enhetschefer särskilt boende, bemanning och HSL

Omsorgskontoret


Handläggare inom äldreomsorgen

Enhetschef för handläggarna SoL
Maria Eidehall
Telefon: 0456-81 60 18
maria.eidehall@solvesborg.se


Biståndshandläggare SoL - Team Innerstan

Södra, centrala och norra innerstan


Födda dag 1-12:

Susanne Nyborg
Telefon: 0456-81 64 06
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
susanne.nyborg@solvesborg.se

Födda dag 13-22:
Adela Imamovic
Telefon: 0456-81 60 14
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
adela.imamovic@solvesborg.se

Födda dag 23-31:
Emelie Karlsson
Telefon: 0456-81 64 04 
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
emelie.karlsson@solvesborg.se


Biståndshandläggare SoL - Team Landsbygd

Nordriket och Lister 1 & 2


Födda dag 1-9:
Emelie Kunis
Telefon: 0456-81 60 13 Ledig onsdagar
Telefontid: 08:15-09:45 (ej onsdagar)
emelie.kunis@solvesborg.se

Födda dag 10-20:
Vakant - kopplas av Anna Carlsson och Emelie Kunis
Telefon: 0456-81 60 88
Telefontid: 08:15-09:45 (ej onsdagar)

Födda dag 21-31:
Anna Carlsson
Telefon: 0456-81 60 16
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
anna.carlsson1@solvesborg.se


Biståndshandläggare SoL - Hemgångsteam, Utsikten och Trygg hemgång
Sofia Hyllegård
Telefon: 0456-81 64 05 Ledig onsdagar
sofia.hyllegard@solvesborg.se
och
Lisa Bjälkenborn 
Telefon: 0456-81 60 12 Ledig fredag em
lisa.bjalkenborn@solvesborg.se


Äldrekurator
Martin Bergstrand Bolinder
Telefon: 0456-81 60 53
martin.bolinder@solvesborg.se


Avgiftshandläggare - Hemtjänst Nordriket och Lister samt Svalan, Tärnan, Timansstenar och Gerbogården
Lena Thuresson
Telefon: 0456-81 60 57
Telefontid: 08.15-09.45
lena.thuresson@solvesborg.se

Avgiftshandläggare - Hemtjänst norr, söder, centrala samt Slottsgården
Ana-Maria Sanchez
Telefon: 0456-81 63 43
Telefontid: 08:15-09:45
ana-maria.sanchez@solvesborg.se


Enhetschefer hemtjänst

Centrala innerstan
Linda Bengtsson, 0456-81 69 41
linda.bengtsson@solvesborg.se

Södra innerstan och nattpatrullen
Lotta Carlsson, 0456-81 69 01
lotta.carlsson@solvesborg.se

Norra innerstan
Stefan Berntsson, 0456-81 69 22 
stefan.berntsson@solvesborg.se

Lister (Hörvik, Hällevik och Nogersund)
Charlotte Quist, 0456-81 69 80
charlotte.quist@solvesborg.se

Nordriket 1 (Norje och Sandbäck) och Nordriket 2 (Mjällby) samt teknikteamet
Emelie Thorén, 0456-81 69 95
emelie.thoren@solvesborg.se


Enhetschefer särskilt boende, bemanning och HSL

Gerbogården 1 (Eken, Boken och Björken)
Daniel Knutsson, 0456-81 69 20
daniel.knutsson@solvesborg.se

Gerbogården 2 (Pilen, Paviljongen och Tallen)
Linah Palmé, 0456-81 69 30
linah.palme@solvesborg.se

Svalan
Alexandra Bertram, 0456-81 69 68
alexandra.bertram@solvesborg.se

Tärnan och Sunnanbo
Anette Olsson, 0456-81 69 84
anette.olsson@solvesborg.se

Slottsgården 2 A och B
Elin Kulle, 0456-81 69 45
elin.kulle@solvesborg.se

Utsikten (korttidsboende) och Slottsgården 2 C
Anneli Lysö, 0456-81 69 55
anneli.lyso@solvesborg.se

Bemanningen
Lina Carlsson, 0456-81 67 50
lina.carlsson@solvesborg.se


Sjuksköterskeorganisationen
Linda Nordell, 0456-81 69 64
linda.nordell@solvesborg.se

Demenssjuksköterska:
Anna Rydberg, 0456-81 69 53
anna.rydberg@solvesborg.se

Rehabenheten och trygg hemgång
Hanna Nilsson, 0456-81 64 86
hanna.nilsson@solvesborg.se


MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Joakim Vobern
Telefon: 0456-81 61 11
joakim.vobern@solvesborg.se


Omsorgskontoret

Förvaltningschef
Annelie Kjellström
Telefon: 0456-81 63 36
annelie.kjellstrom@solvesborg.se

Verksamhetschef för HSL och myndighet
André Jönsson
Telefon: 0456-81 63 24
andre.jonsson@solvesborg.se

Verksamhetschef för hemtjänst
Camilla Ryrstedt
Telefon: 0456-81 63 37
camilla.ryrstedt@solvesborg.se

Verksamhetschef för särskilt boende och bemanningsenheten
Kate Olsson
Telefon: 0456-81 61 01
kate.olsson@solvesborg.se

Kvalitetsutvecklare
Vakant. Ny fr o m 1/3
Telefon: 0456-81 60 55
@solvesborg.se

Nämndsekreterare
Camilla Eriksson
Telefon: 0456-81 63 32
camilla.eriksson@solvesborg.se

IT-samordnare
Martin Björkquist
Telefon: 0456-81 61 36
martin.bjorkquist@solvesborg.se

IT-samordnare
Patrik Edvardsson
Telefon: 0456-81 61 02
patrik.edvardsson@solvesborg.se

Stödfunktioner

Ekonom
Charlott Lindskog
Telefon: 0456-81 60 26
charlott.lindskog@solvesborg.se

Personalspecialist
Cecilia Järlemyr
Telefon: 0456-81 61 54
cecilia.jarlemyr@solvesborg.se


Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd