Sölvesborgs kommun

Vanliga former av bistånd enligt socialtjänstlagen

De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper, bland andra barn och ungdomar och människor med funktionsnedsättning. Här nedan kan du läsa om några vanliga former av bistånd för dig som har en funktionsnedsättning.

Boendestöd

Om du behöver hjälp med att göra en planering och/eller komma i gång med olika aktiviteter i din bostad kan du ha rätt till boendestöd. Boendestöd innebär att en person hjälper dig att komma igång med de vardagsaktiviteter som du har svårt att klara själv. Du kan till exempel få hjälp med att:

  • göra en veckoplanering
  • planera matsedel och skriva en inköpslista
  • öppna och gå igenom post
  • komma igång med tvätt eller städ
  • ta kontakt med myndigheter och sjukvård

Boendestödjaren gör dessa aktiviteter tillsammans med dig. Ofta är målet att du ska hitta sätt att klara uppgifterna själv i framtiden.

Boendestöd kostar ingenting.

Dagverksamhet

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden kan du få möjlighet till dagverksamhet som ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfull. Arbetsuppgifterna är anpassade efter dina intressen och behov.

Om du inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS, men har funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett vanligt arbete, kan du få sysselsättning med stöd av socialtjänstlagen (SoL).

Kontaktperson

Kontaktperson kan beviljas till personer som har ett begränsat socialt nätverk. En kontaktperson är en medmänniska som kan ge stöd att bryta isolering, uppmuntra till sociala kontakter och följa med på aktiviteter. Exempel på aktiviteter kan vara att åka på utflykt, gå på bio, spela bowling eller besöka en restaurang. Det kan också vara att man träffas för att ta en kopp kaffe och bara prata en stund.

Inga resor ingår. Dina kostnader i samband med aktiviteter betalas av dig. Kontaktpersonen betalar sina kostnader.

Ledsagning

Syftet med ledsagning är att möjliggöra deltagandet i aktiviteter utanför bostaden och bryta isolering, om du inte klarar det själv. Ledsagning innebär att en person följer med dig mellan olika platser.

Ledsagning beviljas exempelvis för inköp av kläder, besök på teater, bio, idrottsarrangemang, utflykter, läkar- och tandläkarbesök och andra aktiviteter.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd