Sölvesborgs kommun

Komet

Flicka som får håret uppsatt

Foto: Skandinav bildbyrå

Komet är ett föräldrastödsprogram som finns i två versioner, för föräldrar till barn i åldrarna 3-11 år eller till ungdomar som är 12-18 år gamla. Komet syftar till att minska bråk och konflikter och förbättra familjerelationer. Tillsammans hittar vi nya och konstruktiva sätt att hantera bråk och konflikter i familjen.

Förbättra kommunikationen

I Komet vill man förbättra kommunikationen i familjer och att föräldrar ska få verktyg att bemöta sin barn på ett bättre sätt. Utvärderingar av Komet visar på mycket positiva effekter. Genom en kurs i Komet har många minskat tjat och konflikter och förbättrat familjerelationer, något som har en väldigt stark påverkan på barn under tiden de bor hemma. Beroende på vilka behov du har, finns det olika stöd att få. Familjehuset erbjuder:

  • KOMET Småbarn ett föräldrastödsprogram för dig med barn i åldern 3-12 år
  • KOMET Tonår ett föräldrastödsprogram för dig med barn i åldern 13-18 år

Att medverka i våra program är kostnadsfritt för dig som bor i Sölvesborgs kommun.

Så går det till

Föräldrar träffas i grupp en gång i veckan tillsammans med två utbildade gruppledare. Utöver utbildningsmaterialet ger upplägget tillfälle till diskussioner och övningar med andra föräldrar. Vi utgår mycket från vardagsexempel under träffarna. Föräldrarna får förslag och övningar att försöka använda sig av i vardagen mellan gångerna. Komet för barn 3-11 år innehåller elva träffar och programmet för 12-18 åringar innehåller åtta träffar och en uppföljande återträff.

Programmet genomförs med hjälp av videofilmer, rollspel, hemuppgifter och skriftligt material. Ämnen som bearbetas är bland annat lek och umgänge, att välja bort onödiga strider, belöningssystem och hur man kan få ett bra samarbete med skolan.

Kontakt

Har du frågor eller vill göra en anmälan till vår kurs? Kontakta Familjehusets rådgivning.

Tfn: 0456-81 63 01
Epost: familjehuset@solvesborg.se

Du hittar oss på Västra Storgatan 33, precis nedanför Möllebackeskolan. Vår ingång hittar du på baksidan av huset.

Fattighuset, ett gammalt stenhus längs kullerstesgatan i Sölvesborgs stadskärna

Ingång till Familjehuset finns på baksidan (mittemot Möllebacksskolan)

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd