Sölvesborgs kommun

ABC - Alla barn i centrum

En familj på två vuxna och barn busar och myser i en säng

Foto: Skandinav bildbyrå

Vi tror att trygga barn börjar med trygga vuxna. Men att vara förälder är möjligtvis det svåraste jobbet som finns. Den känslomässiga berg-och dalbana som vi ofta upplever kan göra att vi ibland undrar – vad gör jag fel?

Vi vill ge barnen det bästa av oss, men det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra för att de ska känna sig trygga, och det är inte heller alltid som man själv känner sig trygg som förälder.

Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid självklart hur man åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Värdefulla timmar

Vill du minska konflikter och tjat, och istället öka glädjen och lära dig att tolka ditt barns behov bättre? ABC erbjuder gruppträffar för alla föräldrar till barn i åldern 3-12 år. Vi tar del av varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter praktiseras hemma mellan träffarna.

ABC föräldrakurs, 4 träffar

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare vid fyra tillfällen under cirka 2,5 timme kring varsitt tema.

  1. Visa kärlek – Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar med fokus på det som fungerar.
  2. Vara med – Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelat? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.
  3. Visa vägen – Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress vårt föräldraskap och hur kan vi hantera ilska? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.
  4. Välja strider – Hur kan tjat och konflikter minskas i familjen? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Det här är ABC – alla barn i centrum

Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från att forskning kring föräldraskap och barn utveckling, samt FN’s barnkonvention. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barn utveckling och hälsa.

Anmälan/kontakt

Har du frågor eller vill göra en anmälan till vår kurs? Kontakta Familjehusets rådgivning.
Tfn: 0456-81 63 01
Epost: familjehuset@solvesborg.se

Du hittar oss på Västra Storgatan 33, precis nedanför Möllebackeskolan. Vår ingång hittar du på baksidan av huset.

Fattighuset, ett gammalt stenhus längs kullerstesgatan i Sölvesborgs stadskärna

Ingång till Familjehuset finns på baksidan (mittemot Möllebacksskolan)

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd