Sölvesborgs kommun

Särskilt boende/Äldreboende

Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande vård, omsorg och service.

Det kan gälla äldre personer men också yngre personer som har olika former av funktionsnedsättning.

Särskilt boende är en boendeform där det finns personal dygnet runt. På varje boende finns en patientansvarig sjuksköterska, dock finns inte sjuksköterskan på plats dygnet runt.

Särskilt boende för äldre

För att få plats på särskilt boende ska man ha omfattande sociala, psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar, ha sådana behov att skälig levnadsnivå inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Man ska vara i behov av trygghet och närhet till personal dygnet runt.

Utifrån ansökan är det biståndshandläggaren som beslutar om rätt att få plats på särskilt boende. Vid bedömningen tas hänsyn till individuella behov. Boende erbjuds i något av kommunens boenden, där lämplig vård kan erbjudas. Önskemål om geografisk placering kan inte tas hänsyn till om det inte finns synnerliga skäl för detta. Man kan önska kommunal eller privat regi.

Den lagstiftning som styr är socialtjänstlagen. Besluten kan överklagas och information om hur detta går till lämnas tillsammans med beslutet. Tillsynsmyndighet för omsorgens verksamheter är Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I Sölvesborgs kommun finns det totalt 4 olika särskilda boenden för äldre, då räknas inte Duvan som är speciellt genom att där ges hjälpen via hemtjänstpersonal. Man kan inte ansöka om särskilt boende på Duvan eftersom det har övergått till att bli ett trygghetsboende. Denna kö hanteras av Sölvesborgshem.

De särskilda boendena som finns i kommunens regi för äldre är:

  • Gerbogården
  • Solgården
  • Slottsgården

I privat regi finns:

  • Norlandia Timansstenar

Om du bor i annan kommun och vill ansöka om särskilt boende i Sölvesborg så ansöker du via e-tjänst.
Här finns även blankett att skriva ut.
Ansökan om särskilt boende från annan kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information och ansökan om särskilt boende kontaktar du biståndshandläggare för ditt område. Dessa telefonnummer och mailadresser hittar du under kontaktuppgifter Öppnas i nytt fönster..

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd