Kontaktuppgifter till personal inom Omsorgsförvaltningen

Här hittar du kontatkuppgifter till personal inom Omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef
Annelie Kjellström
Telefon: 0456-81 63 36
annelie.kjellstrom@solvesborg.se

Verksamhetschef, Verksamhet myndighet och kontroll
Lena Wilson-Ericsson
Telefon: 0456-81 60 76
lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Verksamhetschef, Verksamhet HSL och särskilt boende
André Jönsson
Telefon: 0456-81 63 24
andre.jonsson@solvesborg.se

Verksamhetschef, Verksamhet hemtjänst
Camilla Ryrstedt
Telefon: 0456-81 63 37
camilla.ryrstedt@solvesborg.se

Verksamhetschef, Verksamhet funktionshinder
Malena Sylvan
Telefon: 0456-81 63 30
malena.sylvan@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Södra Innerstan
Nellie Johnsson
Telefon: 0456-81 60 14
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
nellie.johnsson@solvesborg.se

Biståndshandläggaren SoL - Norra innerstan
Elin Elofsson
Telefon: 0456-81 64 06
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
elin.elofsson@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Hällevik och Nogersund
Jeanette Sundgren
Telefon: 0456-81 60 13
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar) Ledig måndagar
jeanette.sundgren@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Norje/Sandbäck
Susanne Nyborg
Telefon: 0456-81 64 04
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
susanne.nyborg@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Mjällby och Hörvik
Lisa Bjälkenborn
Telefon: 0456-81 60 16
Telefontid: 08:15-09:45 (ej onsdagar)
lisa.bjalkenborn@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Duvan och Falkvik
Vik. Pia Bengtsson
Telefon: 0456-81 60 18 (ej onsdagar)
pia.bengtsson@solvesborg.se

Vårdplaneringar på sjukhus, Utsikten och Trygg hemgång
Emma Sturesson
Telefon: 0456-81 64 05
emma.sturesson@solvesborg.se
och
Emelie Kunis
Telefon: 0456-81 60 12 Ledig fredagar
emelie.kunis@solvesborg.se

LSS-handläggare - Socialpsykiatri SoL/LSS
Camilla Söderling
Telefon: 0456-81 60 63
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
camilla.soderling@solvesborg.se

LSS-handläggare - LSS födda dag 1-12

Annie Burgess
Telefon: 0456-81 60 28
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar) Ledig måndagar samt ojämn vecka fredagar
annie.burgess@solvesborg.se

LSS-handläggare - LSS födda dag 13-31
Anna Wanstadius
Telefon: 0456-81 60 17
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
anna.wanstadius@solvesborg.se

LSS-handläggare - LSS Stöd åt övriga LSS-handläggare
Sara Larsson
Telefon: 0456-81 60 19 Ledig onsdagar och fredagar
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
sara.larsson1@solvesborg.se

LOV-handläggare/enhetschef
Åsa Högstedt
Telefon: 0456-81 60 54
asa.hogstedt@solvesborg.se

Avgiftshandläggare - Duvan, Norje/Sandbäck och Lister (Mjällby, Hörvik, Hällevik och Nogersund) samt Svalan, Tärnan, Falkalyckan och Paviljongen
Lena Thuresson
Telefon: 0456-81 60 57
Telefontid: 08.15-09.45
lena.thuresson@solvesborg.se

Avgiftshandläggare - Innerstan (norra och södra) och Falkvik samt Gerbogården, Slottsgården, Ängsgården och verksamhet funktionshinder
Carina Johansson
Telefon: 0456-81 63 43
Telefontid: 08.15-09.45
carina.johansson@solvesborg.se

Anhörigsamordnare
Christina Hallberg
Telefon: 0456-81 67 45
christina.hallberg@solvesborg.se

Äldrekurator
Martin Bergstrand Bolinder
Telefon: 0456-81 60 53
martin.bolinder@solvesborg.se

Mötesplatschef - Mötesplatser/Socialt innehåll
Christina Nordin
Telefon: 0456-81 60 38
christina.nordin@solvesborg.se

Nämndsekreterare
Camilla Eriksson
Telefon: 0456-81 63 32
camilla.eriksson@solvesborg.se

Kvalitetsutvecklare
Hanna Johansson
Telefon: 0456-81 60 55
hanna.johansson1@solvesborg.se

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Tf Hanna Nilsson
Telefon: 0456-81 61 11
hanna.nilsson@solvesborg.se

IT-samordnare
Pia Carlsson
Telefon: 0456-81 61 32
pia.carlsson@solvesborg.se

IT-samordnare
Martin Björkquist
Telefon: 0456-81 61 36
martin.bjorkquist@solvesborg.se

Ekonom
Charlott Lindskog
Telefon: 0456-81 60 26
charlott.lindskog@solvesborg.se

Personalspecialist
Cecilia Järlemyr
Telefon: 0456-81 61 54
cecilia.jarlemyr@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 15 januari 2020

Skriv ut
Sidan publicerad av: Omsorgskontorets webbredaktör
Omsorg och stöd