Sölvesborgs kommun

När oljan kom till byn, kunskapskonferens

Bild

Hampus och Håkan berättade om sitt arbete. Foto: Hanna Fryklynd

Stort tack för din medverkan på vår kunskapskonferens "När oljan kom till byn - att hantera en oljeolycka ur ett kommunalt perspektiv". Här hittar du kontaktuppgifter, material och bilder från konferensen. Vi är tacksamma om du vill besvara vår utvärdering senast fredag 26 april.

Utvärdera konferensen

Vi är tacksamma om du vill utvärdera konferensen, det tar bara några minuter. Utvärderingen är öppen till fredag 26 april.

Enkät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till talare

Räddningstjänst

Räddningstjänsten fick samtalet tidigt på lördagsmorgonen om ett fartyg som gått på grund. Under drygt en månad hade de 12 räddningsinsatser aktiverade för att agera gällande exempelvis livräddning, stabsarbete, samverkan med andra myndigheter samt AMI (avsikt med insats).

Kontaktuppgifter
Magnus Kärvhag, räddningschef I Räddningstjänsten Västra Blekinge
E-post: magnus.karvhag@raddning.com I Telefon: 0454-30 51 03

Krishantering - stab i Sölvesborgs kommun

Oljeolyckan skulle inte gå att hantera inom någon av våra ordinarie verksamheter. Vi behövde därför aktivera en krisledningsstab för att kunna frigöra resurser och möjliggöra en tydlig riktning för krisorganisationen.

Kontaktuppgifter
Anders Borgman, kris- och beredskapssamordnare I Sölvesborgs kommun
E-post: anders.borgman@solvesborg.se I Telefon: 0456 81 62 32

Samverkan

Sölvesborg Energi

Det kommunala bolaget för vatten, energi och fjärrvärme hade en stor roll inledningsvis. Som en del i kommunens krisledningsstab var de aktiva på plats med att organisera i kaoset. Tillsammans med medarbetare inom kommunen skapade de en basplats i området samt tillhandahöll såväl personal som maskiner.

Kontaktuppgifter
Roger Mattsson, VD I Sölvesborg Energi
E-post: roger.mattsson@solvesborgenergi.se

Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen Blekinge hade en viktig roll i att samordna den samverkan som var nödvändig mellan berörda myndigheter genom ISF:er (inriktnings- och samordningsfunktion). De skapade struktur för möten och gemensamma lägesbilder. Det var även Länsstyrelsen Blekinge som införde vistelseförbud längs den drabbade kustremsan.

Kontaktuppgifter
Alexander von Buxhoeveden, enhetschef I Länsstyrelsen Blekinge
E-post: alexander.von.buxhoeveden@lansstyrelsen.se

Kommunikation

Det fanns ett högt tryck på kommunikation inledningsvis, både från allmänhet och media. Man ville förstå vad som hänt och vad som hände framåt i arbetet. Ett intensivt arbete skedde gentemot media, men även via våra egna kanaler så som webbplats och sociala medier. Via e-tjänster kunde vi fånga upp såväl nya upptäckter av olja som engagemang för att hjälpa till.

Kontaktuppgifter
Lisa Svanberg, kommunikationschef I Sölvesborgs kommun
E-post: lisa.svanberg@solvesborg.se I Telefon: 0456 81 61 61

Madeleine Jenderman, kommunikatör I Sölvesborgs kommun
E-post: Madeleine.jenderman@solvesborg.se I Telefon: 0456 81 61 66

Saneringsarbetare

Engagemang och lokalkännedom var och är viktigt för att lyckas komma framåt i saneringsarbetet. Två av dem som inte tvekade en sekund att anmäla sig via e-tjänsten för att hjälpa till var Hampus Södergren och Håkan Arrskog. Båda uppväxta i och med stark anknytning till Listerlandet och det drabbade området.

När de fått sin utbildning i oktober såg de framför sig ett tufft arbete. Men att det skulle bli lika tufft och krävande som det blev förstod de inte. Genom god sammanhållning, en stor skopa humor och ett tydligt varför på hinnan är de fortfarande en del av saneringsarbetarna.

Kontakt sker via saneringsledare
Andreas Jezek, saneringsledare/limnolog I Sölvesborgs kommun, Blekinge Arkipelag
E-post: andreas@blekingearkipelag.se I Telefon: 073-854 99 48

Sara Stenbeck, saneringsledare I Sölvesborgs kommun
(ordinarie tjänst inom Västerviks kommuns räddningstjänst)
E-post: sara.stenbeck@vastervik.se I Telefon: 010 - 355 57 10

Miljö

Oljeolyckan skedde i ett område med höga naturvärden där både miljö och djurliv fick stor påverkan. Saneringsarbetet ska göra mer nytta än skada, vilket inte alltid är en lätt uppgift när man ska ta hänsyn till olika växter och djur men även hitta logistikmöjligheter där både vägar och bebyggelse saknas.

Kontaktuppgifter
Andreas Jezek, saneringsledare/limnolog I Sölvesborgs kommun, Blekinge Arkipelag
E-post: andreas@blekingearkipelag.se I Telefon: 073-854 99 48

Daniel Karlsson, miljöinspektör I Miljöförbundet Blekinge Väst
E-post: daniel.karlsson@miljovast.se I Telefon: 0456 81 68 16

Arbetsmiljö

Lika viktigt som det är att ta hand om miljön är det att ta hand om människan bakom arbetet. Helt nya arbetsuppgifter som krävde riskbedömningar, skyddsföreskrifter och en tydlig handledning för en trygg och säker arbetsmiljö behövdes - från både kommunen och fackliga organisationers håll.
Vi blev en av de första kommunerna i Sverige att aktivera SKR:s krislägesavtal för vår personal. Parallellt med den inledande fasen med egen personal och anställning från de som anmält sig frivilliga blickade vi framåt för att kunna hantering saneringsarbetet under en lång tid.

Kontaktuppgifter
Ulrika Sjögren, HR-chef I Sölvesborgs kommun
E-post: ulrika.sjogren@solvesborg.se I Telefon: 0456 81 61 71

Martin Åsman, förvaltningschef utbildning (K7 i stabsarbetet) I Sölvesborgs kommun
E-post: martin.asman@solvesborg.se I Telefon: 0456-81 62 24

Ny organisation

Vid årsskiftet gick saneringsarbetet över i en ny fas, och därmed i en ny organisation. Krisledningsnämnd och krisledningsstab avaktiverades. Istället drivs arbetet som en avdelning på förvaltningen för samhällsbyggnad, fritid och kultur. Kommunen har en beställarroll och en underentreprenör genomför själva saneringsarbetet.

Kontaktuppgifter
Anders Wanstadius, förvaltningschef samhällsbyggnad, fritid och kultur I Sölvesborgs kommun
E-post: anders.wanstadius@solvesborg.se I Telefon: 0456 81 63 65

Magnus Runesson, teknisk chef/projektledare oljeavdelning I Sölvesborgs kommun
E-post: magnus.runesson@solvesborg.se I Telefon: 0456-81 60 81

Saneringsarbete, saneringsledning

Korta vinterdagar, bitande kyla, hårda vindar och högt vattenstånd har påverkat arbetet. Den saneringsplan som fanns inledningsvis för arbetet har fått justeras många gånger. Flexibilitet, titta en vecka framåt, och prioritera områden med höga naturvärden, djurliv och där nya utsläpp skett ingår bland annat i saneringsledningen. Vilka metoder som passar bäst i samband med vädret och oljans konsistens och form anges i saneringsanvisningar som man arbetar fram tillsammans med saneringslagen.

Kontaktuppgifter
Andreas Jezek, saneringsledare/limnolog I Sölvesborgs kommun, Blekinge Arkipelag
E-post: andreas@blekingearkipelag.se I Telefon: 073-854 99 48

Sara Stenbeck, saneringsledare I Sölvesborgs kommun
(ordinarie tjänst inom Västerviks kommuns räddningstjänst)
E-post: sara.stenbeck@vastervik.se I Telefon: 010 - 355 57 10

Ekonomi, framtid

De utlägg som vi eller vår underentreprenör gör i samband med saneringsarbetet skickar vi till MSB. De driver ersättningsfrågan vidare i sin tur gentemot rederiets försäkringsbolag. Allt dokumenteras från hur många arbetslag vi har igång till var vi befinner oss under en dag.

Vi vet inte exakt hur det blir framåt. Det finns komplexa frågor som vi arbetar aktivt med; betesdjur, badmöjligheter och dylikt. Det vi vet är att det även i sommar kommer finnas platser där vi inte är färdigsanerade. Det kommer finnas platser där vi sanerat men där man som besökare behöver vara lite extra uppmärksam i samband med besöket. Det blir inte en helt vanlig sommar.

Kontaktuppgifter
Magnus Runesson, teknisk chef/projektledare oljeavdelning I Sölvesborgs kommun
E-post: magnus.runesson@solvesborg.se I Telefon: 0456-81 60 81

Anders Wanstadius, förvaltningschef samhällsbyggnad, fritid och kultur I Sölvesborgs kommun
E-post: anders.wanstadius@solvesborg.se I Telefon: 0456 81 63 65

Om konferensen

Om du önskar veta mer om själva konferensen som arrangerades den 11 april i Hörvik-Krokås hembygdsgård är du välkommen att kontakta projektledaren.

Kontaktuppgifter
Madeleine Jenderman, kommunikatör I Sölvesborgs kommun
E-post: Madeleine.jenderman@solvesborg.se I Telefon: 0456 81 61 66

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut