Sölvesborgs kommun

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund som samverkar i Sölvesborgs, Olofströms och Karlshamns kommun. Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar för olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete inom verksamhetsområdet skydd mot olyckor, som kan föranleda räddningsinsats. När det uppstår en kris i någon av de berörda grannkommunerna finns Räddningstjänsten Västra Blekinge nära till hands att hantera situationen.

Samverkan är bra, eftersom det bidrar till extra effektivitet och stöttning i förebyggandet av olyckor. Räddningstjänsten Västra Blekinge samverkar mellan Sölvesborg och grannkommunerna Olofström och Karlshamn. Det finns flera brandstationer runtom i grannkommunerna, bland annat i Sölvesborg, Mjällby, Olofström, Kyrkhult, Karlshamn och Svängsta. Om en olycka skulle utbryta i någon av kommunerna är Räddningstjänsten Västra Blekinge snabbt på plats för att hjälpa till.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik