Sölvesborgs kommun

Skydd mot olyckor

Det är viktigt att kunna skydda sig mot olyckor. Du, som enskild person, har ett eget ansvar för att säkra ditt hem genom tex brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Om du äger en fastighet är det också ditt ansvar att se till att inga olyckor på grund av tex nedfallande snö och is eller takpannor sker. En annan fara kan vara träd som är gamla eller häckar som stör sikten i trafiken. Det är därför viktigt att du sköter din fastighet och den byggnad som finns där.

Kommunen och staten har också skyldigheter att se till att allmänna vägar och platser byggs så att olyckor kan undvikas. Kommunen har också ansvar för att planera byggnationer på ett sådant sätt att det inte medför faror. Det innebär att vi skall se till att det inte byggs så att det blir farligt att vistas i området.

Räddningstjänsten arbetar i första hand förebyggande genom rådgivning och inspektioner för att säkerställa att hantering av risker görs så bra som möjligt. Trots allt arbete för att förebygga olyckor kan det ändå hända att något sker. Räddningstjänsten har i sådant fall ansvaret för att ingripa och utföra räddningstjänst.

Värdefulla tips på hur du kan skydda dig finns på Räddningstjänsten Västra Blekinges hemsida.
Hem och fritid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vid en olycka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta gärna del av dessa tips så att vi kan öka säkerheten i samhället.

Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik