Sölvesborgs kommun

Säkerhetsläget i Europa

Sölvesborgsbron lyses upp i gult och blått som är Ukrainas flaggfärger

Sölvesborgsbron lyses upp i Ukrainas färger.

Stora händelser i omvärlden kan väcka tankar och ibland även oro. Sölvesborgs kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Här hittar du information och länkar som kan komma till nytta i samband med konflikten i Europa just nu.

You can translate solvesborg.se automatically using Google Translate. You'll find the translate button at the top.

Krisberedskap

Kommunens grundläggande och viktigaste uppdrag är att upprätthålla den kommunala verksamheten.

Sölvesborgs kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och för en nära dialog med ansvariga myndigheter.

Om det händer något allvarligt där allmänheten kan vara i fara, sänder myndigheterna larmet VMA.

MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, har svaren på de vanligaste frågorna om VMA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige.

Försvarsmakten om säkerhetsläget i närområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Läs mer om krisberedskap och civilförsvar på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges myndigheter har olika roller och ansvar för hanteringen av säkerhetsläget i Europa.

På SKR hittar du information om vilket ansvar olika myndigheter har Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sölvesborgs kommuns roll vid samhällsstörning

Vi ansvarar bland annat för att se till så att våra verksamheter i samhället kan fortsätta fungera. Till exempel ansvarar vi för att äldreomsorg och skola i möjligaste mån ska fortsätta att fungera som vanligt. Sölvesborgs kommun gör risk- och sårbarhetsanalyser för att se vilka hot, risker och sårbarheter som finns i kommunen. Utifrån de analyserna genomförs åtgärder.

Läs mer om kommunens krisorganisation på vår webbplats

Trygghetspunkter

En annan sak vi gör för att bidra till trygghet och omhändertagande är att vi har så kallade trygghetspunkter.

En trygghetspunkt är en plats där du vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion kan få aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och något enkelt att äta och dricka. Från trygghetspunkterna går det också att larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Läs mer om våra trygghetspunkter på vår webbplats

Som alltid, du är en del av Sveriges beredskap. Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma trygghet och säkerhet.

Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap med vatten, mat och värme och att kunna ta emot viktig information så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället vid långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället. Preppa solidariskt.

MSB om hur du förbereder dig för en kris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hos MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB har samlat frågor och svar om skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se på kartan hos MSB var närmaste skyddsrum finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du känner oro

Alla reagerar olika i oroliga tider. Om du känner dig orolig, nedstämd eller har svårt att sova finns det råd och stöd till dig här:

Krisinformation om stöd vid oro Länk till annan webbplats.

Barn och unga

Det finns många tankar även hos barn och unga kring vad som händer i omvärlden just nu. Det är viktigt att du som vuxen tänker på hur du pratar med barn som känner och uttrycker oro. Ta del av nyttiga länkar kring samtal på den här sidan.

Skydd och asyl för personer som flyr kriget

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet för ukrainska medborgare.

Direktivet innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. I Sverige gäller uppehållstillståndet i ett år, och kan därefter förlängas. Omfattningen av personer som lämnat eller väntas lämna Ukraina är orsaken till att massflyktsdirektivet har aktiverats – för första gången någonsin.

Ukrainska medborgare har under vissa förutsättningar även rätt att vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan tillstånd eller visum på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige.

Om man är i behov av skydd när man är i Sverige eller vid gränsen till Sverige så ska man antingen anmäla att man vill söka asyl till gränspolisen eller gå till Migrationsverket.

Läs mer på Migrationsverket om situationen i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Socialstyrelsen om rätt till vård och bistånd i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du hjälpa till?

Engagemanget är stort och många invånare vill hjälpa till och bidra med gåvor, tolkhjälp och annat stöd.

E-tjänst för samordning av frivilliga initiativ för flyktningar

Om du vill hjälpa till med familjehem, sociala insatser eller skänka saker som exempelvis leksaker, dockor och cyklar till kommunens anvisningsboende kan du anmäla det via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boende via Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet (de som inte väljer att bo i eget boende). När Migrationsverket skaffar fler platser sker det genom offentlig upphandling.

Migrationsverket har vänt sig till kommunerna i det akuta skedet för att få hjälp att anordna evakueringsplatser för personer från Ukraina till dess att deras upphandlingar är klara.

Hyr ut fastighet eller lägenhet till Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bli familjehem åt ensamkommande barn

Vill du hjälpa ett ensamkommande barn från Ukraina?

Just nu ser behovet ut att öka för familjehem då det kan komma många barn hit som behöver hjälp. Vill du göra skillnad för ett barn eller ungdom så är du välkommen att anmäla ditt intresse via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats. så kontaktar vi dig om och när behov uppstår.

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem på vår webbplats Länk till annan webbplats.

Hjälpa till med medicin, mat, kläder och gåvor

Om du vill hjälpa till med medicin, mat, kläder ber vi dig istället att kontakta någon av de många olika hjälporganisationer för att se vilken hjälp som efterfrågas just nu. Här hittar du en lista över lokala organisationer.

Källkritik och sociala medier

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Leta information från flera olika källor för att få en rättvis bild av läget och sprid inte obekräftade rykten.

Ställ dessa frågor när du tar del av information:

  • Vem är avsändaren?
  • Varför sprids informationen?
  • Är det relevant? Hur gammal är informationen?
  • Vad sprider du själv för information?

Krisinformation om källkritik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation om sociala medier i kriser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut