Sölvesborgs kommun

Stöd vid en kris - POSOM

När en kris uppstår är det lätt att känna sig allt från förvirrad till rädd, orolig, panikslagen eller chockartad. Det är svårt att förutsäga vilka känslor som uppkommer i krissituationer, men oavsett hur du reagerar finns det hjälp och stöd att få.

Utöver kommunens krisledning och krisledningsnämnd, har kommunen en grupp som kallas POSOM till sitt förfogande vid kriser eller stora olyckor. POSOM är en förkortning för Psykiskt och Socialt Omhändertagande. POSOM-gruppen verkar i kris- och katastofsituationer och deltagarna kan med kort varsel agera som en extra resurs.

De kan till exempel stötta drabbade personer, öppna upp samlingsplatser för indirekt drabbade och erbjuda en stunds lugn, finnas till hands för att lyssna samt hjälpa till med att hitta anhöriga som kan stödja.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik