Sölvesborgs kommun

Val av skola - förskoleklass

Två flickor är på väg mot skolan med varsin skolväska på ryggen

Två flickor på väg till skolan.

Det år barnet fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass. Numera är förskoleklassen obligatorisk och det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Hösten det år barnet fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass. Det finns då möjlighet att önska skola genom att ansöka via vår e-tjänst 15 december 2023 – 14 januari 2024.

Skolval inför läsår 2024/2025

Förskoleklass är obligatoriskt. De barn som är födda 2018 och är folkbokförda i Sölvesborgs kommun ska inför läsåret 2024/2025 önska skola inför blivande förskoleklass. I skolvalet kan ni önska upp till tre skolor som rangordnas 1-3. Genom att önska tre skolor ökar chansen att få en plats på någon skola som du önskat. Om du bara anger en skola och ditt barn inte får plats där kommer ditt barn placeras på annan skola nära hemmet.

Ansökan och valperiod

Ansökan om önskad skola görs i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inför läsåret 2024/2025 är e-tjänsten öppen för skolval 15 december 2023 – 14 januari 2024. För att ansöka via e-tjänsten krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID. Om ni är två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan var för sig för att den ska vara giltig.

Blankett används i undantagsfall då ansökan om skolval ska göras av:

  • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter
  • Vårdnadshavare som saknar BankID
  • Familjehem
  • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer

E-tjänst och blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns endast tillgängliga här på hemsidan under skolvalsperioden.

Om ansökan görs via blankett ska denna vara inkommen till Sölvesborgs kommun senast fredag den 12 januari 2024.

I de fall vårdnadshavare inte är överens om barnets skolplacering eller lämnar in två olika önskemål om skolplacering kommer kommunen att placera barnet på den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Skolvalet begränsas av vissa regler inom skollagen och valet kan påverka rätten till skolskjuts.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om att välja skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppskjuten skolplikt

Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn som fått skolplikten uppskjuten börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller 7 år. Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Om skolplikten skjuts upp ska kommunen erbjuda att barnet får gå i förskola istället.

Blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare skolstart

Det finns en möjlighet att börja i förskoleklass redan på höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år. Det är rektorn på skolan som tar beslut om tidigare skolstart.

Blankett för ansökan om tidigare skolstart hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om skolplacering

Samordnare skola
Kristina Eriksson
Telefon: 0456-81 64 38
E-post: kristina.eriksson@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut