Sölvesborgs kommun

Val av skola - förskoleklass

Två flickor är på väg mot skolan med varsin skolväska på ryggen

Två flickor på väg till skolan.

Det år barnet fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass. Numera är förskoleklassen obligatorisk och det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

I slutet av året innan barnet fyller 6 år skickar kommunen ut ett erbjudande på skolplacering till den adress som barnet är folkbokfört på. Ditt barn erbjuds plats på den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Barnets vårdnadshavare har rätt att välja skola i hela kommunen och blankett för ansökan om eget skolval hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om inget val görs kommer barnet att få en skolplacering på den skola kommunen erbjudit. Sista ansökningsdag för eget skolval är den 15 januari.

I de fall vårdnadshavare inte är överens om barnets skolplacering eller lämnar in två olika önskemål om skolplacering kommer kommunen att placera barnet på den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Önskemålet om placering på en viss skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering på en skola nära hemmet, den så kallade närhetsprincipen.

Det fria skolvalet begränsas av vissa regler inom skollagen och valet kan påverka rätten till skolskjuts.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om att välja skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppskjuten skolplikt

Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn som fått skolplikten uppskjuten börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller 7 år. Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Om skolplikten skjuts upp ska kommunen erbjuda att barnet får gå i förskola istället.

Blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare skolstart

Det finns en möjlighet att börja i förskoleklass redan på höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år. Det är rektorn på skolan som tar beslut om tidigare skolstart.

Blankett för ansökan om tidigare skolstart hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om skolplacering

Samordnare skola
Kristina Eriksson
Telefon: 0456-81 64 38
E-post: kristina.eriksson@solvesborg.se

Relaterade länkar

Senast uppdaterad:

Skriv ut