Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs Utomhuspedagogiska Centrum (SUC)

En ung kille tillagar mat mitt ute i skogen, solen strilar genom träden

SUC är en pedagogisk resurs för förskolor och skolor i Sölvesborgs kommun.

En ljushårig man med skägg, klädd i vindkläder sitter ute i skogen

Mattias Bertilsson - pedagog

SUC är en pedagogisk resurs för förskolor och skolor i Sölvesborgs kommun. Vi arbetar både med barn och pedagoger för att ge verktygen till ett utomhusbaserat lärande och stöd i det dagliga pedagogiska arbetet. Genom ett undersökande och upplevelsebaserat arbetssätt, erbjuder vi varierande lärmiljöer som ger barnen fler möjligheter att lära in.

Verksamheten ger barn och vuxna goda förutsättningar för positiva upplevelser av naturen. Förståelse och kunskap skapar förhoppningsvis även ett framtida engagemang för natur- och miljöfrågor. Genom att använda oss av den fysiska utemiljön, ger vi varje barn och vuxen förutsättningar till ett aktivt friluftsliv och allsidig fysisk aktivitet.

SUC:s verksamhet grundar sig i utomhuspedagogik som bygger på ett aktivt lärande knutet till läroplanerna. Ett lärande där barns egna upplevelser, erfarenheter, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. De blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig då kunskapen förankras i verkligheten och till deras tidigare erfarenheter. Barn kan på så vis hitta sitt eget sätt att lära.

Verksamheten är även en resurs för kommunens pedagoger för att hjälpa dem i sitt arbete. En del i detta är att arbeta med metodutveckling. Förändra, förnya och inspirera genom att arbeta med alternativa lärmiljöer.

Sölvesborgs Utomhuspedagogiska Centrum är medlem i Naturskoleföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vars motto är:

Att lära in ute

Ett gäng ungdomar springer i skogen

Varierande lärmiljöer ger barn och ungdomar fler möjligheter att lära in

Kontakt

Adress

Sölvesborgs Utomhuspedagogiska Centrum
Ynde Byväg 22
294 92 Sölvesborg

E-post: suc@skola.solvesborg.se

Pedagoger

Pia Nilsson
Telefon: 0456-81 66 47

Mattias Bertilsson
Telefon: 0456-81 66 48

Frågor om grundskolor

Om du har några frågor kring grundskolorna i Sölvesborgs kommun är du välkommen att kontakta Barn- och utbildningskontoret.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut