Sölvesborgs kommun

Grundskola

Flicka räcker upp handen i ett klassrum

Foto: Skandinav bildbyrå

Grundskolan är en obligatorisk utbildningsform som består av 10 årskurser eller läsår. Varje läsår är uppdelat i en hösttermin och en vårtermin. De flesta barn börjar i förskoleklass på höstterminen det år som de fyller sex år.

Det är möjligt att barn tillåts att börja i skolan det år som barnet fyller fem år, eller vid sju års ålder om det finns särskilda skäl till det.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass en obligatorisk verksamhet. Skolplikten kommer att vara 10-årig.

Det finns nio stycken grundskolor i Sölvesborgs kommun samt en naturskola Sölvesborgs Utomhuspedagogiska Centrum. Grundskolorna finns på de större orterna i kommunen och årskursfördelningen skiljer sig mellan skolorna.

Sjukanmälan och ledigheter

Du anmäler frånvaro för ditt skolbarn direkt i InfoMentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sölvesborgs kommun har under våren 2018 infört lärplattformen Infomentor. I Infomentor kan du bland annat anmäla frånvaro, följa ditt barns kunskapsutveckling eller se ditt barns schema och klasslista. Här kan du även ställa frågor till en mentor/lärare. Kontakta skolans administratör vid problem med inloggning.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut