Sölvesborgs kommun

Betyg

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan.

Här kan du läsa mer:

https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/betyg-och-kunskapskravlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella prov

Nationella prov är obligatoriska prov som finns för att ge elever samma förutsättningar att visa vad de kan. De är tänkta att vara ett stöd för läraren så att hon eller han kan ge sina elever rättvisa bedömningar och i vissa årskurser betyg.

Elever i grundskolan gör nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Även i gymnasieskolan har eleverna nationella prov i en del kurser. De flesta prov görs på specifika dagar som Skolverket bestämt.

Här kan du läsa mer:

https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/nationella-provlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset Våning 2
Repslagaregatan 1
294 34 Sölvesborg
E-post: bun@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut