Sölvesborgs kommun

Egenvård i grundskola

Ibland behöver barn och elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i skolan. Om det är aktuellt med egenvård för ert barn tar du kontakt med skolsköterska eller barnets/elevens pedagog på skolan för att gå igenom och upprätta en handlingsplan med information gällande vilken egenvård ert barn behöver. Egenvård kan innebära hjälp med mediciner vid t ex astma, allergi, diabetes eller epilepsi.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, oftast barnets behandlande läkare, bedömt kan utföras av barnet/eleven själv eller av vårdnadshavare, personlig assistent eller annan personal i skolan.

Det är barnets behandlande läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska bedöma om åtgärden är att anse som egenvård och för att de ska kunna göra en korrekt bedömning ska samråd ske med skolan. Skolan har då ett ansvar för att barnet/eleven får hjälp med sin egenvård, t ex att hjälpa barnet/eleven att ta sin medicin under tiden de vistas i skolan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut