Sölvesborgs kommun

Anpassad grundskola, åk 1-9

Mjällby skola

Mjällby skola. Foto: Sölvesborgs kommun

Tillsammans är ordet för Sölvesborgs anpassade grundskola. I skolan är det viktigt att bygga broar mellan olika verksamheter. Personalen arbetar på olika sätt med att skapa en "vi-känsla" som genomsyrar hela skolan, eftersom vi alla hör ihop och vi har mycket att lära av varandra. Skolans gemensamma synsätt är att mötet är det som får oss att växa, både som individer och som skola.

I Sölvesborgs anpassade grundskola finns det elever i årskurserna 1-9, som antingen läser ämnen, olika ämnesområden eller en kombination av dessa. Eleverna har möjlighet att läsa ämnen från grundskolans kursplaner. Den anpassade grundskolan tar emot elever, med rätt till undervisning utifrån anpassad grundskolas läroplan, från hela Sölvesborgs kommun. Skolan samarbetar också med andra kommuner om att ta emot deras elever.

Ni hittar oss på Mjällby skola

Den anpassade grundskolan är placerad på Mjällby skola och är en integrerad del av organisationen. Mjällby skola är en F-9 skola, vilket skapar goda förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt. För personalen är det viktigt att hela tiden arbeta med en så flexibel organisation som möjligt. Personalen på anpassad grundskola finns till för att kunna möta, utmana och utveckla varje individ utifrån sina individuella förutsättningar.

Ta del av vår verksamhet

Nedan kan du ta del av en del av skolans gemensamma arbete som heter Tillsammans. Det är ett arbete där den anpassade grundskolan är grunden för ett kommunövergripande värdegrundsarbete. Tillsammans är en specialskriven musikal som handlar om det som vi tycker är viktigt, nämligen relationer och möten och att vi alla spelar en viktig roll i vandras liv.

Handlingsplan

Här hittar du skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. , 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Adress

Mjällbys anpassade grundskola
Skolvägen 4
294 71 Sölvesborg

Expedition

Telefon: 0456-81 64 03

Rektor

Anny Björk
Telefon: 0456-81 64 50
E-post: anny.bjork@solvesborg.se

Specialpedagoger

Veronica Borgman
Telefon: 0456- 81 64 07
E-post: veronica.borgman@skola.solvesborg.se 

Emma Möller
Telefon: 0456- 81 64 28
E-post: emma.moller@skola.solvesborg.se

Skolsköterska

Carola Rantamäki-Haglund
Telefon: 0456- 81 64 30
E-post: carola.rantamaki-haglund@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut