Sölvesborgs kommun

Lärpraktik, VFU

Våra förskolor och skolor i Sölvesborgs kommun tar emot studenter från framförallt Högskolan Kristianstad som gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, hos oss. Studenterna handleds på förskolan eller skolan av lärarutbildare på fältet, LUF.

Senast uppdaterad:

Skriv ut