Sölvesborgs kommun

SIP – Samordnad individuell plan

En samordnad individuell plan (SIP) görs när det finns ett behov av att samordna insatser för att rätt hjälp och stöd ska kunna ges.

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har enligt lag skyldighet att upprätta en SIP när en person har behov av samordnade insatser. Du kan själv ta initiativ till en SIP och även dina närstående, skolan eller annan aktör som kan se ett behov av samordning.

En fungerande samverkan mellan kommun och region eller andra aktörer gör det enklare för dig och dina närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. En SIP ska alltid göras tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen är ditt dokument och ska tydliggöra vem som gör vad och när.

I Blekinge samverkar alla kommuner och Region Blekinge, inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa, för att arbetsmetoden med SIP ska utvecklas ytterligare och i ännu högre utsträckning sätta den enskilde individen i centrum.

Så här fungerar det i Sölvesborg

I Sölvesborg riktar sig projektet till alla målgrupper. Arbetet riktar sig alltså till barn och unga, vuxna, personer med samsjuklighet och/eller ett spelberoende samt till äldre med psykisk funktionsnedsättning. Projektet arbetar också med de verksamheter inom kommun och region vars medarbetare främst möter någon av dessa målgrupper.

Utifrån brukarperspektivet är även NSPH (Nationell samverkan psykisk hälsa) med som del av projektet.

Samordnaren i Sölvesborg arbetar med förstärkt samverkan inom psykisk hälsa där utveckling/implementering av SIP-arbetet är en liten del av projektet.

Vill du veta mer om hur projektet och SIP-arbetet löper i Sölvesborg hör då av dig samordnaren, kontaktuppgifter finns under relaterade kontakter.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd