Sölvesborgs kommun

Barn och unga

Barn som sitter i en trappuppgång. Foto: Scandinav bildbyrå.

Foto: Scandinav bildbyrå. Personerna på bilden är modeller och har inget med den här sidans innehåll att göra.

Det hör till livet att vara ledsen eller orolig emellanåt. Ibland kan man göra något själv för att må bättre. Men ibland går det inte. Då är det bra att veta att det finns hjälp att få.

När det är akut

Vid livsfara, ring SOS Alarm på telefonnummer 112
Vid rådgivning om vård, ring Vårdguiden på telefonnummer 1177

Här hittar du fler telefonnummer och adresser för akut hjälp i olika frågor.

Berätta

Är dina kompisar taskiga? Är du orolig för något som har hänt hemma eller i skolan? Har du fått veta att du eller någon du känner har en sjukdom eller har fått en diagnos? Är det något som känns jobbigt? Då är det viktigt att du pratar om det.

Prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen du litar på. Eller gå till skolsköterskan eller skolkuratorn på elevhälsan. Ta någon med dig, eller kom ensam om du vill det. Läs mer om Sölvesborgs kommuns elevhälsa här.

Ibland är det lättare att berätta jobbiga saker för någon man inte känner. Då kan du gå till ungdomsmottagningen, UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (om du är 13-25 år), eller boka en tid för att besöka dem vid ett senare tillfälle.

På UMOs hemsida hittar du information för dig som är ung och mår dåligt.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
UMO har även sammanställt en lista över ställen du kan ringa till, mejla eller chatta med om du behöver prata med någon. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vissa av ställena kan du kontakta anonymt om du vill.

vårdcentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en samtalsmottagning, Första linjen, för barn och unga upp till 18 år. Det är ett telefonnummer dit barn, ungdomar samt deras familjer kan ringa för att få råd, stöd och kortare behandling vid t.ex. stress, oro, nedstämdhet, ilska eller sömnsvårigheter. Det kan även handla om kriser eller konflikter i hemmet. Barn och ungdomar upp till 18 år kan komma tillsammans med sin familj eller själva. Föräldrar kan även komma utan sina barn. Barnlotsen som nås via första linjen för barn och ungas psykiska hälsa kan hjälpa de familjer som inte vet vart de ska vända sig så de kommer rätt. Du når dem genom att ringa deras call-back: 0457-73 10 16.

På vårdguiden 1177s hemsida hittar du listor över de verksamheter och mottagningar som finns för stöd och hjälp för unga i Blekinge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också ringa till vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få rådgivning om vart du ska vända dig.

Mår du väldigt dåligt så ring eller gå till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vänta inte! Att berätta tidigt hjälper dig att må bättre fortare. Om du sätter ord på det du känner kanske du ser en ny möjlighet, som du inte tänkt på tidigare.

Mobbing, våld och kränkningar

Ingen får göra dig illa – varken fysiskt eller psykiskt. Ingen får till exempel slå dig eller utsätta dig för sexuella övergrepp. Men ibland händer det att barn, unga eller vuxna gör sådana saker ändå. Då kan du få stöd och hjälp.

Mobbing i skolan

Det är rektorns ansvar att ingen blir mobbad i skolan. Blir du, eller någon annan, ändå mobbad ska du gå till en vuxen och få hjälp. Det kan vara en förälder, din lärare, skolsköterskan, skolkuratorn eller någon annan du litar på.

Våld och kränkningar

Du har rätt att vara den du är, så länge du inte kränker någon annan. Du får prata ditt språk och tillhöra din religion och din etniska och kulturella bakgrund. Du har också rätt till din sexuella läggning och din könsidentitet. Allt det här är en del av dig och ingen får kränka dig på grund av den du är!

#metoo och sexuella övergrepp

Om någon tar på dig på ett sätt som känns otrevligt kallas det sexuella trakasserier. Ingen får göra så mot dig. Det är personen som tafsar och trakasserar som gör fel – inte du.

Hösten 2017 kom #metoo. Då var det många som vågade berätta att de blivit sexuellt trakasserade. Flera kändisar, sångare och artister hade också råkat ut för att någon tafsat på dem. Några hade blivit lurade till att ta av kläder eller ha kroppskontakt eller sex fast de inte ville. Om någon tafsar eller lurar dig – berätta du också!

Här kan du berätta

Ingen får göra dig illa, varken genom att säga eller göra sådant som är otrevligt. Tyvärr händer det ibland ändå. Då kan du få stöd och hjälp här genom att gå till skolsköterskan eller skolkuratorn, eller berätta för någon annan vuxen som du litar på.

Är du 13-25 år kan du kontakta ungdomsmottagningen, UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också läsa mer om våld och sexuella övergrepp på 1177s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


När det är jobbigt hemma

Har du en förälder som mår dåligt psykiskt? Eller oroar du dig för att någon där hemma tar droger eller dricker för mycket alkohol?

Det är vanligt att barn oroar sig när en förälder eller närstående mår dåligt. Då kan det vara svårt att koncentrera sig, till exempel i skolan. Det kan också kännas jobbigt om den vuxna inte gör ”vanliga” saker, som att stiga upp på morgonen, laga mat eller duscha. Det kan aldrig vara ditt fel att en vuxen är sjuk eller beroende av alkohol och droger. Det händer att det är jobbigt hemma av andra anledningar också. Kanske beror det på pengaproblem, eller någon annat. Det är fortfarande inte ditt fel. Ibland tänker du kanske att alla familjer är perfekta utom din. Men sanningen är att de flesta familjer har både bra och dåliga sidor. Så våga berätta!

Skolan

Gå till skolsköterskan eller skolkuratorn, eller berätta för någon annan vuxen på skolan som du litar på. De vuxna på skolan finns till för dig och kan hjälpa dig vidare om det behövs.

Ungdomsmottagningen, UMO

Är du 13-25 år kan du kontakta ungdomsmottagningen, UMO. Ungdomsmottagingen finns till för dig som har olika sorters frågor och funderingar om mående, kropp, sexualitet och relationer.

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Du har rätt att må bra. Är du under 18 år har du rätt att ha någon som bryr sig om dig och tar hand om dig. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller säga taskiga saker.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Socialstyrelens sida "Koll på soc" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I Sölvesborg har individ- familjeomsorgens öppenvård en barn- och ungdomsgrupp som heter Staren och är för dig som har en förälder som är beroende av alkohol eller andra droger och vill prata med andra i samma situation Öppnas i nytt fönster.. Vi har också en barn- och familjegrupp, familjerådgivning och en verksamhet som heter Familjehuset.

Ring till Individ- och familjeomsorgens reception på telefonnummer 0456-81 63 00 eller mejla
ifo@solvesborg.se så hjälper de dig vidare.

När en vuxen inte mår bra

På 1177s hemsida finns råd och stöd för dig som har en vuxen i din familj som inte mår bra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också ringa till vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få rådgivning.

Problem med pengar

Om din familj har för lite pengar och ni inte har råd att göra saker som andra familjer gör kan det kännas ledsamt. Till exempel om ni inte har råd att åka i väg någonstans på sommarlovet, om du inte har ett eget rum eller om din familj inte har råd att låta dig vara med i fotbollslaget.

Ifall din familj har problem med pengar är det de vuxna som måste lösa det, till exempel tillsammans med myndigheten Kronofogden som hjälper människor som är skyldiga andra pengar att betala tillbaka. Men om du är barn och mår dåligt över din familjs ekonomi kan du få tips om hur du mår bättre från filmer på BRIS, Barnens rätt i samhällets hemsida, som handlar om oro för pengar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också ringa BRIS på telefonnummer 116 111 om du är ledsen och behöver någon att prata med.

Lita på oss

Vi som jobbar inom skola, polis, individ- och familjeomsorgen och vård är bra på hemligheter. Och när det behövs säger vi ifrån för att du ska få den hjälp du har rätt till.

Vi måste följa en lag som heter Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär att det du berättar är hemligt om du vill det. Vissa saker behöver dina föräldrar veta – under förutsättning att det inte skadar dig att de vet.

Vi har också anmälningsskyldighet. Ibland går anmälningsskyldigheten före sekretessen. Anmälningsskyldighet betyder att vi måste anmäla till individ och familjeomsorgen när ett barn far illa, för att barnet ska få hjälp att må bra igen.

Läs mer om sekretess, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet på UMOS hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd