Sölvesborgs kommun

Anmälan till tomtkön

Här ställer du dig i tomtkön för kommunal villatomt i Sölvesborg. Det kostar 1000 kronor att ställa sig i kön, fakturan för detta kommer inom några dagar efter att du anmält dig.

Såhär fyller du i anmälan

De fält som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska.

Fastighetsbeteckning

Fyll i fastighetsbeteckning eller nummer på tomten du helst vill ha, om du har något önskemål. Lista över fastighetsbeteckningar och länk till karta finns på den här sidan.

Det är endast i områdena som finns att välja som alternativ som tomtkön är öppen, och för att stå i kö till flera områden krävs flera anmälningar. Du kan alltså enbart använda detta fältet i anmälan för fastighetsbeteckning eller nummer på tomten du helst vill ha, inte för att skriva in andra områden än det du väljer bland alternativen.

Personnummer

Fyll i personnummer med tio siffror, utan sekel, med de fyra sista sifforna. Om du är folkbokförd i ett annat land än Sverige, skriv in ditt lands motsvarande nummer, till exempel nationellt identitetsnummer eller socialförsäkringsnummer. Uppgiften är obligatorisk, om landet där du är folkbokförd inte har ett system motsvarande personnummer ange 000000-0000 i fältet för personnummer.

Medsökande

Du behöver inte ha en medsökande, men om du har det är alla personuppgifter vi frågar efter för den personen också obligatoriska.

Anmälan

Ange ditt personnummer i formatet XXXXXX-XXXX


Ange medsökandes personnummer i formatet XXXXXX-XXXX
Område du vill ställa dig i kö för: * (obligatorisk)
Område du vill ställa dig i kö för:

Hoppa över detta fältet om du inte bestämt dig än. Det är endast i områdena som finns att välja som alternativ ovan som tomtkön är öppen, och för att stå i kö till flera områden krävs flera anmälningar. Du kan alltså enbart använda detta fältet för fastighetsbeteckning eller nummer på tomten du helst vill ha, inte för att skriva in andra områden än det du valt ovan.
Jag/vi har läst igenom reglerna för reservation och köp av kommunal småhustomt i Sölvesborgs kommun, och accepterar villkoren för dessa. * (obligatorisk)
Jag/vi har läst igenom reglerna för reservation och köp av kommunal småhustomt i Sölvesborgs kommun, och accepterar villkoren för dessa.

Jag/vi medger att informationen jag/vi lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse. * (obligatorisk)
Jag/vi medger att informationen jag/vi lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut