Sölvesborgs kommun

Markanvisningar

Flerbostadshus i Ljungvaiken. Foto: Sölvesborgs kommun.

Markanvisningar är oftast aktuella för större områden som företag kan vara intresserade av att köpa in och exploatera. Foto: Sölvesborgs kommun.

En markanvisning är en överenskommelse som ger en byggherre rätt att, under viss tid och på vissa villkor, ensam förhandla med kommunen om att få bebygga ett område som kommunen äger. Målet med förhandlingarna är parterna kommer överens, och att byggherren köper och bebygger området.

Markanvisningar är oftast aktuella för större områden som företag kan vara intresserade av att köpa in och exploatera, och sker i enlighet med kommunens övergripande mål och visioner för den fysiska planeringen: hushållning med våra gemensamma resurser, avvägning mellan olika intressen och ett hållbart samhälle.

En markanvisning kan starta på två olika sätt: antingen är det kommunen som ser ett behov av ny bebyggelse, eller så ansöker den som är intresserad av att få köpa mark hos kommunen. Ansökan bedöms efter genomförbarhet och hur väl den överensstämmer med kommunens översiktsplan och prioritering och planering av olika projekt. Ansökan gällande mark för bostäder sker genom att intressenten tar kontakt med tekniska avdelningen. Det är kommunstyrelsen som tar beslut om markanvisningar.

Markanvisningar är inte för dig som vill köpa en tomt av kommunen för att bygga ett hus till dig själv och din familj – du hittar istället mer information under lediga villatomter.

Intresseanmälan kommande markanvisningar bostäder

Du som är intresserad av att ta del av information om kommande markanvisningar för mark för bostäder (till exempel flerbostadshus, marklägenheter, kedjehus, radhus) kan fylla i nedanstående formulär. Observera att du genom att göra detta inte ställer dig i någon form av kölista för markanvisningar. Du förbinder dig heller inte till någonting genom att anmäla ditt intresse.

Du ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta, kontakta oss snarast vid förändringar.Jag/vi medger att informationen jag/vi lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse. * (obligatorisk)
Jag/vi medger att informationen jag/vi lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse.

Markanvisningar och lediga tomter för företagsverksamhet, till exempel industri eller handel

Du som är intresserad av markanvisningar för företagsverksamhet eller vill köpa en tomt i något av kommunens befintliga företagsområden hittar mer information här.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut