Sölvesborgs kommun

Markanvisningar

Flerbostadshus i Ljungvaiken. Foto: Sölvesborgs kommun.

Markanvisningar är oftast aktuella för större områden som företag kan vara intresserade av att köpa in och exploatera. Foto: Sölvesborgs kommun.

En markanvisning är en överenskommelse som ger en byggherre rätt att, under viss tid och på vissa villkor, ensam förhandla med kommunen om att få bebygga ett område som kommunen äger. Målet med förhandlingarna är parterna kommer överens, och att byggherren köper och bebygger området.

Markanvisningar är oftast aktuella för större områden som företag kan vara intresserade av att köpa in och exploatera, och sker i enlighet med kommunens övergripande mål och visioner för den fysiska planeringen: hushållning med våra gemensamma resurser, avvägning mellan olika intressen och ett hållbart samhälle.

En markanvisning kan starta på två olika sätt: antingen är det kommunen som ser ett behov av ny bebyggelse, eller så ansöker den som är intresserad av att få köpa mark hos kommunen. Ansökan bedöms efter genomförbarhet och hur väl den överensstämmer med kommunens översiktsplan och prioritering och planering av olika projekt. Ansökan gällande mark för bostäder sker genom att intressenten tar kontakt med kommunkansliet. Det är kommunstyrelsen som tar beslut om markanvisningar.

Markanvisningar är inte för dig som vill köpa en tomt av kommunen för att bygga ett hus till dig själv och din familj – du hittar istället mer information under lediga villatomter.

Intresseanmälan kommande markanvisningar bostäder

Du som är intresserad av att ta del av information om kommande markanvisningar för mark för bostäder kan fylla i nedanstående formulär. Observera att du genom att göra detta inte ställer dig i någon form av kölista för markanvisningar. Du förbinder dig heller inte till någonting genom att anmäla ditt intresse.

Du ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta, kontakta oss snarast vid förändringar.Jag/vi medger att informationen jag/vi lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse. * (obligatorisk)
Jag/vi medger att informationen jag/vi lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse.

Lediga tomter för flerbostadshus, kedjehus, marklägenheter, radhus

Det finns just nu endast ett område med mark för flerbostadshus eller radhus och liknande som kommunen äger som inte är sålt, och det området finns i Ljungaviken. Området är bokat av en privat aktör och försäljning pågår.

Ljungaviken

I Ljungaviken är byggrätten fyra våningar plus indragen takvåning för flerbostadshus. Upplåtelseform och uppvärmningssätt är valfritt. Vi planerar inte för fjärrvärme i detta området. Exploateringsgraden varierar på de olika tomterna. Du behöver inte iordningställa allmän platsmark eller utreda för arkeologi, det ordnar kommunen. Dagvatten behöver inte heller omhändertas lokalt. Som exploatör förbinder du dig att bygga på tomten på det sätt och inom den tid som vi kommer överens om.

Detaljplan

Senast uppdaterad:

Skriv ut