Sölvesborgs kommun

Lediga villatomter

En familj med två vuxna och ett barn framför sitt nybyggda hus i stadsdelen Ljungaviken i Sölvesborg.

Familj i Ljungaviken. Foto: Pär Johansson.

Vi brukar säga att det är lätt att falla för Sölvesborg. Och även om kommunen, precis som de allra flesta av oss är lite extra härlig i sommarkostym i semestertider, så håller charmen i sig – året runt. Att bo och leva här har fina fördelar också en grå tisdag i november. Det mesta finns antingen precis runt knuten eller inom räckhåll med tåg. Hav och natur, service och butiker, stora städer, flygplatser och jobbmöjligheter som gör att du inte behöver kompromissa. Livskvaliteten får du på köpet.

Film om stadsdelar och bostadsområden

Nedan hittar du en film som visar några olika stadsdelar och bostadsområden i Sölvesborg.

Anmäl dig till tomtkö

Nedan hittar du alla nuvarande kommunala villatomter och de kommande områdena. Du behöver stå i någon av våra tomtköer för att kunna köpa en villatomt. Om du hittar en tomt som passar dig, eller vill ställa dig i kö för ett kommande område, använder du vårt formulär för detta som du hittar länk till längst ner på den här sidan.

Just nu har vi lediga villatomter i områdena Sölve, Norje och Sandbäck. Tomtköerna är också öppna för kommande villatomter i Mjällby och Ljungaviken.

Övergripande karta kommunala villatomter och planerade områden

Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Sölve, Labbvägen

Det finns villatomter på Labbvägen i Sölve.

Drönarbild över området med kommunala villatomter i Sölve, juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Området med kommunala villatomter i Sölve. Tomterna har cirka 600 meter till havet. Bilden är tagen i juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Havtornet 3

Labbvägen 1

434 000

1085

Bokad

Vinbäret 10

Labbvägen 4

475 600

1189

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Sölve, Labbvägen
Man får bygga hus med 1 1/2 våning och använda max 25% av tomtytan. Huvudbyggnad 4 meter från tomtgräns och uthus 1 meter från tomtgräns.

Här hittar du en karta över villatomterna i Sölve.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd=köpt.

Här kan du läsa mer om området Sölve.

Villatomter i Norje

Det finns villatomter på Ärtvägen och Oxelvägen i Norje.

Drönarbild över området med kommunala villatomter i Norje, på Ärtvägen juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Området med kommunala villatomter i Norje, på Ärtvägen. Tomterna har cirka 250 meter till havet. Bilden är tagen i juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Norje, Ärtvägen

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Norje 4:34

Ärtvägen 4

236 700

789

Ej tilldelad

Norje 4:35

Ärtvägen 6

239 400

798

Bokad

Byggbestämmelser för Norje, Ärtvägen
Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är max 140 kvm och för uthus max 40 kvm, i upp till 1 1/2 våningar. Endast friliggande hus är tillåtna i området. 

Här hittar du en karta över villatomter i Norje, Ärtvägen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Norje, Oxelvägen

Området med kommunala villatomter i Norje, på Oxelvägen. Tomterna har cirka 500 meter till havet. Bilden är tagen i juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Norje 5:42

Oxelvägen 5

263 700

879

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Norje, Oxelvägen
Bedömning görs när bygglovets lämnats in eftersom tomterna ligger utanför detaljplan. Byggnadsfritt avstånd från vägområde är 12 meter. Inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål placeras.

Villatomter i Sandbäck

Det finns villatomter på Folketshusvägen och Askvägen i Sandbäck.

Drönarbild över området med kommunala villatomter i Sandbäck, juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Området med kommunala villatomter i Sandbäck. Bilden är tagen i juli 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Agerum 16:92

Folketshusvägen 23-0

187 400

937

Ej tilldelad

Agerum 16:99

Askvägen

186 600

933

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Sandbäck
Tomterna i Sandbäck ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Det innebär att några bestämmelser inte finns vad avser tillåten byggyta eller byggnadshöjd, utan det bedöms i samband med bygglovsansökan.

Kommande villatomter

Villatomter i Mjällby

De nya villatomterna i Mjällby beräknas kunna släppas 2021. Du kan redan nu sätta upp dig i tomtkön för Mjällby om du är intresserad.

Byggbestämmelser för Mjällby
Största tillåtna byggnadsarea är 25% av fastighetsarean. Huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot annan tomt alternativt sammanbyggt i tomtgräns. Komplementbyggnad placeras 1 meter från gräns alternativt sammanbyggt i tomtgräns. Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 7,5 meter. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnad är 4,0 meter. Här kan du läsa mer om de nya villatomterna i Mjällby.

Villatomter i Ljungaviken 

De nya villatomterna i Ljungaviken beräknas kunna släppas 2023. Du kan redan nu sätta upp dig i tomtkön om du är intresserad, men efterfrågan i Ljungaviken är stor och det står relativt många i kön redan. Här kan du läsa mer om de nya villatomterna i Ljungaviken.

Planerade villatomter

Villatomter i Hällevik, Vassabacken

Här kan du läsa mer om Vassabacken i Hällevik.

Villatomter i centrala Sölvesborg, Vitahallsslätten

Här kan du läsa mer om Vitahallsslätten i centrala Sölvesborg.

Regler och priser för att ställa sig i tomtkö

Läs gärna igenom våra vanliga frågor och svar innan du går till formuläret för att anmäla dig till tomtkön.

Markanvisningar

Under markanvisningar hittar du som är exploatör information om kommunal tomtmark för flerbostadshus.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut