Sölvesborgs kommun

Garage, carport, förråd

Ett garage, en carport eller ett förråd är en komplementbyggnad, en mindre byggnad på tomten som är ett komplement till befintlig huvudbyggnad och som inte sitter ihop med den. Komplementbyggnader kräver bygglov men klassas din planerade byggnad som friggebod eller attefallshus gäller andra regler.

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Bor du utanför område med sammanhållen bebyggelse får du som har en- och två bostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) bygga en mindre komplementbyggnad utan bygglov. Det måste dock byggas i anslutning till bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte din granne ger sitt medgivande till att du bygger närmare.

Att tänka på

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov, tillexempel brandskydd. Information om det hittar du på Boverkets webbplats. Det krävs också tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut