Sölvesborgs kommun

Projekt Rädda Östersjön

Personer i rib-båt

Vi lär oss mer om hur vi kan bidra till Östersjöns mående. Foto: Sölvesborg- Mjällby sparbank

Expedition Rädda Östersjön arbetar för att återskapa en fungerande relation mellan samhället och havet. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Genom att öka våra kunskaper om Östersjöns förutsättningar, mående och möjliga miljöinsatser bidrar vi till att vända Östersjöns utveckling för framtiden. Vi deltar i detta treåriga projekt tillsammans med Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Våren 2022 inledde Furulundsskolan ett treårigt samarbete med Expedition Rädda Östersjön och Sölvesborg-Mjällby Sparbank för att öka medvetenheten om Östersjöns mående och hur vi alla på olika sätt kan bidra till dess återhämtning.

Fler aktiviteter kopplat till projektet sker genom ordinarie undervisning, temadagar och aktiviteter i samhället.

Senast uppdaterad:

Skriv ut