Sölvesborgs kommun

EU-ambassadörsskola

Elever lyssnar på föreläsning om EU i aulan

Våra elever får ta del av intressanta föreläsningar om EU. Foto: Sölvesborgs kommun

Är du nyfiken på EU? Vill du veta mer om hur EU påverkar din vardag? Furulundsskolan är sedan 2018 diplomerad och delaktig i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram (EPAS). Du som läser det samhällsvetenskapliga programmet får möjlighet att engagera dig i dessa frågor.

Aktivt program för ambassadörer

Elever som går samhällsvetenskapsprogrammet deltar i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram (EPAS). Varje år utses junior- och seniorambassadörer som ansvarar för programmets genomförande på skolan och fyller det med aktiviteter. Vi har även en internationell grupp med lärare från olika programlag. Vi brukar:

  • I årskurs 1 besöka Stockholm med Riksdagen och Europahuset
  • I årskurs 2 åka till Krakow och Auschwits-Birkenau för att knyta an till förintelsen och varför EU skapades
  • I årskurs 3 åka till Bryssel för att besöka Europaparlamentet

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram (EPAS)

Det finns idag EPAS-skolor i alla EU:s 27 medlemsländer. Totalt ingår cirka 1 500 skolor.

Syftet med EPAS är att ge ökad kunskap om EU:s roll i vår vardag samt hur Sveriges medlemskap påverkar oss, Europa och världen.

I samråd med Europaparlamentets kontor görs varje år en utvärdering för att säkerställa att skolan uppfyller programmets krav. Det innebär att vi årligen certifieras för att behålla EPAS. Furulundsskolan är sedan 2018 certifierad ambassadörsskola för EU, vilket ökar gymnasiets internationella prägel samt EU-kompetens bland elever och personal.

Senast uppdaterad:

Skriv ut