Sölvesborgs kommun

Betyg och bedömning

Studiehörna med datorer

Du får betyg i skala A-F i gymnasiet. Foto: Sölvesborgs kommun

På gymnasiet får du betyg efter varje avslutad kurs och på ditt gymnasiearbete. När du är klar med din utbildning och uppfyller kraven för examen får du ett examensbevis. Om du inte uppnår kraven får du ett studiebevis.

På gymnasiet sätts betyg efter en sexgradig skala, A- F.

A, B, C, D och E är godkända steg och F är icke godkänt. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck. Preciserade kunskapskrav finns för tre av betygen; A, C och E.

Kunskapskrav och examensbevis

Läraren kommer att informera om de krav som ställs för att nå ett visst betyg:

  • Innehåll och kursmoment
  • Mål- och betygskriterier
  • Examinationsformer, det vill säga hur du bedöms och betyg sätts

Du kan när som helst fråga din lärare om hur du ligger till i förhållande till dessa krav. Du får även information om din utveckling och om du riskerar ett underkänt betyg i en kurs i samband med ditt utvecklingssamtal. Du har utvecklingssamtal två gånger per år.

Examensbevis ges efter avslutat nationellt eller specialutformat program om du har fått betyg i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår, sammanlagt 2 500 poäng.

För elever som inte uppfyllt kraven för gymnasieskolan utfärdas ett studiebevis.

Hämta betygskopia efter avslutade gymnasiestudier

Betygs- och examensdokument från Furulundsskolan har du fått i original från oss. Spara det på en säker plats, och skicka bara iväg kopior. Saknar du ditt originalbetyg kan du hämta en kopia hos oss om det är mindre än tre år sedan du slutade på skolan. Har det gått mer än tre år ska du istället vända dig till kommunarkivet.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg