Sölvesborgs kommun

Borgprojektet Sölvesborg

Sölvesborgs slottsruin

Undersökningar ska berätta mer om borgens historia och betydelse.

Under år 2023-2024 pågår två aktuella undersökningar av slottsområdet i Sölvesborg, en georadarundersökning samt en marinarkeologisk sonarkartering. Målet med undersökningarna är att få ökad kunskap om Sölvesborgs medeltida historia.

Borgprojektet Sölvesborg

Under vintern 2023/2024 har en georadarundersökning genomförts av Sölvesborgs slottspark. Undersökningen var på 7.000 m² och utfördes av arkeologer från firman Astacus från Motala.

Under samma period utförde marinarkeolog Mikael Björk, Blekinge museum, en marinarkeologisk sonarkartering av havsspannet i borgruinens närområde.

Rapporter om dessa två undersökningar kommer att sammanställas och publiceras.

Arkeolog från Astacus georadarfirma kör med en georadarmaskin

Arkeolog från Astacus georadarfirma undersöker slottsparken.

Georadarundersökning utförs på borgkullen

Georadarundersökning utförs på borgkullen av Astacus georadarfirma.

Marinarkeologerna Mikael Björk, Blekinge museum och Jens Lindström, Nordic Maritime Group, har ”side scan sonar” och undersöker havsbottnen utanför Sölvesborg slott, i syfte att se ifall havsviken ruvar på någon fornlämning.

Målsättningen med undersökningen är att genomföra en arkeologisk utgrävning av Sölvesborgs slott och därigenom få en ökad kunskap om slottets olika utvecklingsfaser, ålder och betydelse. Härigenom hoppas vi också få ökad vetskap om såväl stadens som traktens medeltida historia.

Drönarbild från ovans om visar vad som idag är en ruin av den gamla borgen

Drönarbild över området.

Drönarbild över Slottsparken.

Drönarbild över Slottsparken.

Slottsruin

Slottsruinen som den ser ut idag.

”Att bygga borg och anlägga stad – några tankar om Sölvesborg”

År 2023 publicerade docent Martin Hansson, arkeologiska institutionen vid Lunds Universitet, artikeln ”Att bygga borg och anlägga stad – några tankar om Sölvesborg”. I artikeln listats bl.a. Nordeuropas till ytan största borganläggningar. Dessa var Vordingborg på Själland, Hammershus på Bornholm och Sölvesborg slott samt Stockholms slott. Och ytan för Sölvesborgs slott täckte en areal av 34.000 m², eller närmre fem stycken fotbollsplaner, för att göra en modern liknelse. Enligt denna artikel är Sölvesborgs slott således Sveriges största medeltida borganläggning, en befästning som vi nu hoppas kunna få mera kunskap om.

Samarbete

Borgprojektet Sölvesborg sker i samarbete mellan följande aktörer:
Sölvesborgs kommun, Blekinge museum och Region Blekinge.

Kontaktinformation

Projektledare samt kulturarvssamordnare Marcus Bernhardsson
marcus.bernhardsson@solvesborg.se
Tel. 0456 - 81 68 63

Borganläggningen under medeltiden

Borganläggningen var under medeltiden en av Nordens största och ett viktigt maktcentrum under Kalmarunionen på 1400-talet, som då till ytan var Europas största statsförbund. Denna union bestod mer eller mindre mellan åren 1397-1523 och skapades av drottning Margareta och upplöstes av Gustaf Vasa. Detta förbund mellan de nordiska staterna hade ingen riktig huvudstad varför monarken, hovet och rådsherrarna reste mellan de olika riksborgarna för att styra denna väldiga landmassa som Kalmarunionen utgjorde. Ibland styrdes detta Europas största statsförbund från Sölvesborgs slott.

Illustration: Jimmy Juhlin Alftberg

Kanske såg kärntornet och de centrala delarna av Sölvesborgs slott ut så här under medeltiden? Illustration: Jimmy Juhlin Alftberg, Blekinge Museum

Kalmarunionen

Kalmarunionen bestod av följande landområden; Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holstein, Färöarna, Shetlandsöarna, Orkneyöarna och Island samt Grönland

Dokument

För dig som vill läsa mer och fördjupa dina kunskaper i borgens historia har vi samlat tidigare publicerade dokument som berör ämnet, såsom gamla kartor, skrifter och rapporter.

Kartor

Skrifter

Blekinge museum, rapporter

Mer information om arkeologi i Blekinge hittar du på » www.blekingemuseum.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till ”Borgprojektet Sölvesborg”, är följande personer knutna:

 • Martin Hansson, docent arkeologi, Lunds universitet.
 • Hans Linderson, dendrokronolog, Lunds universitet.
 • Johan Åstrand, arkeolog, Kalmar länsmuseum.
 • Sigrid Oldenburg, kulturarvsstrateg, Region Blekinge.
 • Karl-Oskar Erlandsson, antikvarie, Länsstyrelsen Blekinge.
 • Magnus Petersson, antikvarie, Länsstyrelsen Blekinge.
 • Anders Ödman, docent arkeologi.
 • Bo Knarrström, fil.dr. arkeologi, slagfältsarkeolog.
 • Carl Persson, fil.dr. arkeologi, Högskolan Halmstad.
 • Ola Magnell, fil.dr. och osteolog, Arkeologerna.
 • Torbjörn Brorsson, fil.dr. arkeologi.
 • Blekinge museum: Christoffer Sandahl, museichef; Mikael Henriksson, enhetschef och 1:e antikvarie arkeolog; Jimmy Juhlin, 1e antikvarie byggnadsvård; Charlotte Nordheim, enhetschef för publikenheten; Ola Palmgren, pedagog; Mikael Björk, marinarkeolog; Stefan Flöög, GIS-antikvarie.
 • Sofia Lenninger, antikvarie Regionmuseet.
 • Ingemar Ottosson, biträdande professor i historia, Högskolan Kristianstad.
 • Bertil Helgesson, fil.dr. arkeologi.
 • Volontärer från Blekinge fornminnesförening.
 • Sölvesborgs kommun: Fredrik Olsson, verksamhetschef för fritid- och kultur samt Marcus Bernhardsson, kulturarvssamordnare och projektledare för borgprojektet Sölvesborg.

Tidigare arkeologiska undersökningar

Under andra världskriget 1940-1942 genomfördes en arkeologisk ”undersökning” vid Slottet. Inkallade män som vägrade bära vapen fick gräva vid Sölvesborgs slott under ledning av amanuens Lars-Göran Kindström. Fynden som hittades packades i bruna paket, vilka förseglades och hamnade på Sölvesborgs museum. Dessa fynd förlöts och förblev liggandes på Sölvesborgs museums vind i 82 år innan de såg dagens ljus igen.

I maj 2022 arrangerade Sölvesborgs kommun den första av flera offentliga ”påseöppningar” av detta arkeologiska material, som kom hittades under 1940-talets grävningar vid Slottet. Personal från Blekinge museum och Länsstyrelsen Blekinge fanns på plats, liksom flera volontärer från Blekinge fornminnesförening.

Öppning av arkeologiska fynd

Öppning av arkeologiska fynd i Slottslängorna 2022.

Arkeologiska fynd i form av benrester ligger i en brun påse

Arkeologiska fynd från påsöppning 2022.

Tidigare publika evenemang, med koppling till borganläggningen

Flera publika evenemang, med koppling till borganläggningen, har arrangerats. Personal från Blekinge museum har arrangerat flera föreläsningar och guidade turer kring Sölvesborgs slott. Fil.dr. Bo Knarrström är en av många arkeologer som har föreläst i Slottslängorna om slottet. Kulturarvshelgen 2022 hade docent Anders Ödman ett anförande om borgar i Sydskandinavien. 2023 föreläste historieprofessor Dick Harrison om Kalmarunionen, drottning Margareta och Sölvesborgs slott.

Historieprofessor Dick Harrison föreläser inför hundratals åskådare i publiken.

Historieprofessor Dick Harrison föreläser i Slottslängorna 2023.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut