Sölvesborgs kommun

Trygghetsvärdar

Sölvesborgs trygghetsbil

Trygghetsvärdarna rör sig i samhället för ökat trygghetsskapande.

I Sölvesborgs kommun finns från och med sommaren 2022 en ny resurs i vårt lokalsamhälle, trygghetsvärdarna. Kommunens trygghetsvärdar är en del av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. De arbetar för att öka tryggheten genom synlighet och närvaro över hela kommunen.

Trygghetsvärdarna arbetar synligt och kontaktsökande

Genom relationsskapande och dialog med kommunens invånare arbetar kommunens trygghetsvärdar för en ökad trygghet i hela kommunen. Kommunen tar tillsammans med olika aktörer fram en lokal lägesbild som styr vart trygghetsvärdarna ska vara synliga och närvarande.

De arbetar i par och förflyttar sig över hela kommunen med hjälp av tydligt uppmärkta fordon och arbetskläder. De rör sig i samhället även under helger, kvälls- och nattetid.

Trygghetsvärdarna har utbildning i första hjälpen, är anslutna till sms-livräddare och har utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Deras bilar är utrustade med brandsläckare.

Läs mer om vad sms-livräddarna innebär på deras webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsvärdarna har inga polisiära befogenheter och är inte heller några ordningsvakter eller väktare. Vid behov kan de tillkalla annan lämplig resurs till exempel ambulans, räddningstjänst eller polis.

Kontakta trygghetvärdarna

Kontakta trygghetsvärdarna genom att ringa deras gruppnummer eller mejla dem.
Telefon:0456- 81 64 00
E-post: trygghetsvardar@solvesborg.se

Trygghetsvärdarnas viktigaste uppgift är att arbeta för en ökad trygghet i hela Sölvesborgs kommun. För att uppnå detta arbetar de med synlighet och närvaro, vilket förenklar möjlighet till dialog med kommunens invånare. Detta även under helger, kvälls- och nattetid.

Trygghetsvärdarna arbetar utifrån den gemensamma lägesbild kommunen tar fram i samverkan med andra viktiga samhällsaktörer. Utifrån lägesbilden styrs, planeras och prioriteras deras arbete.

Utöver den ökade närvaron och synligheten kan trygghetsvärdarna även hjälpa till med olika saker.

 • Främja medborgardialogen. Exempelvis förbättringsförslag, synpunkter och iakttagelser.
 • Trygghetsvärdarnas fordon är utrustade för att kunna bistå medborgarna vid en rad olika händelser och situationer. I fordonen finns exempelvis startkablar, bogserlina, cykelställ, brandsläckare.
 • Trygghetsvärdarna är utbildade i första hjälpen.
 • Akutsjukvård genom koppling till sms-livräddare
 • Trygghetsvärdarna är utbildade i första hjälpen till psykisk hälsa.

Vid akuta situationer som pågående brott, brand och olycksfall ska du alltid ringa 112.

Ring 114 14 för alla ärenden till Polisen som inte är akuta, till exempel för att lämna ett tips eller anmäla ett brott som inte är pågående.

När vi ska förstå otrygghet och arbeta förebyggande för ökad trygghet behöver vi som i all problemlösning förstå anledningarna till varför, när och hur den uppstår.

Vår lokala lägesbild skapas utifrån information från våra samverkande aktörer exempelvis:

 • Medborgardialog
 • Samverkan i kommunens förvaltningar och kommunala bolag
 • Näringslivet
 • Räddningstjänst
 • Polis

Denna samlade bild är hela tiden i förändring och ligger till grund för det trygghetsskapande arbetet. Det är detta vi benämner lägesbild eller lägesbildsarbete.

Trygghetsvärdarna arbetar i enhetliga arbetskläder tydligt märkta med ”Trygghetsvärd” och Sölvesborgs kommun. De arbetar i par och förflyttar sig över hela kommunen med hjälp av tydligt uppmärkta bilar.

Trygghetsvärdarna har inga polisiära befogenheter och är inte heller några ordningsvakter eller väktare. Trygghetsvärdarnas roll är kommunikativ och relationsskapande. Vid behov kan de tillkalla annan lämplig resurs till exempel ambulans, räddningstjänst eller polis.

Vid akuta situationer som pågående brott, brand och olycksfall ska du alltid ringa 112.

Ring 114 14 för alla ärenden till Polisen som inte är akuta, till exempel för att lämna ett tips eller anmäla ett brott som inte är pågående.

I Trygghetsvärdarnas lägesbildsstyrda arbetet finns ofta behovet av att samverka med andra verksamheter, myndigheter och aktörer. Trygghetsvärdarna samverkar exempelvis med:

 • Fältsekreterare
 • Ungdomsbehandlare
 • Fritidsgårdarna
 • IFO- Individ och familjeomsorg
 • Centrala barn och elevhälsan
 • Räddningstjänsten
 • Polisen
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd