Sölvesborgs kommun

Bevakning

Sölvesborgs kommun har kamerabevakning på några av kommunens offentliga platser och byggnaden. Vi gör det som ett led i trygghetsskapande åtgärder och för att förebygga skadegörelse och upptäcka brott. Kamerabevakning finns bland annat på vår järnvägsstation och på en av våra skolor.

Med kamerabevakning vill vi skapa ett tryggare och säkrare Sölvesborg. Platserna har valts ut i samråd med Polisen och vi har kameror både inom- och utomhus. Alla platser som kamerabevakas är försedda med skyltar som innehåller tydlig information om att kamerabevakning sker.

Rättslig grund

Vi genomför kamerabevakning i enlighet med kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Bevakningsintresse för kommunen relateras till uppgift av allmänt intresse såsom trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta hur dina personuppgifter behandlas. Om du befinner dig i områden där Sölvesborgs kommuns kameror är uppsatta finns det en möjlighet att du syns på filmen. Vi har strikta rutiner kring hur det inspelande materialet hanteras.

Om du har frågor eller vill få ut det inspelade materialet du finns med på kan du kontakta kommunens säkerhetssamordnare. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Läs mer här kring hur Sölvesborgs kommun hanterar personuppgifter.

Om du anser att Sölvesborgs kommun inte uppfyller lagar, avtal eller regler så kan du vända dig till Integritetsmyndigheten, IMY Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd