Sölvesborgs kommun

Kvinnojour och mansjour

Det finns ingen mansjour i Sölvesborgs kommun, utan enbart kvinnojour. En kvinnojour är en ideell organisation som erbjuder skydd, stöd och gemenskap. På kvinnojouren arbetar enbart kvinnor, för kvinnor.

I Sölvesborgs kommun finns kvinnojouren Embla. Du som kvinna är varmt välkommen att kontakta Embla om du behöver få hjälp eller stöd. Embla finns till för att stötta och hjälpa utsatta kvinnor och barn, samtidigt som de arbetar med att synliggöra och bekämpa mäns våld mot kvinnor. De som arbetar i jouren har avgett ett tystnadslöfte, vilket innebär att all information stannar inom jouren. 

Kvinnojouren Embla är både religiöst och politiskt obunden. Personalen på Embla arbetar under demokratiska former utifrån ett kvinnoperspektiv, som är präglat att behandla människor utifrån lika värdighet.

Kontakt

Telefon: 0456-131 00

Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd