Sölvesborgs kommun

Tandvård

Du som har omfattande omvårdnadsbehov, hemsjukvård, har långvarig psykisk sjukdom eller är funktionshindrad och tillhör en personkrets inom LSS har möjlighet att få gratis besök av tandvårdspersonal, som gör bedömning av din munhälsa.

Du har även rätt till ett tandvårdsintyg som ger rätt till nödvändig tandvård med högkostnadsskyddet. För att få del av dessa förmåner kontakta din LSS-handläggare eller biståndshandläggare i kommunen.

Kontaktuppgifter » Öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd