Sölvesborgs kommun

Rehabenheten

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter arbetar med individuella bedömningar och åtgärder utefter vårdtagarens behov och önskemål.

Arbetsterapeut

I kommunen arbetar arbetsterapeuten med aktivitetsbedömning, förskrivning av hjälpmedel, stöd vid bostadsanpassning samt att ge råd och stöd till vårdtagare, närstående och personal.

Fysioterapeut/sjukgymnast 

I kommunen arbetar fysioterapeuten med funktionsbedömning, fysisk träning då man inte kan ta sig till sin vårdcentral, förskrivning av hjälpmedel och att ge råd och stöd till vårdtagare, närstående och personal.

Kommunen tar en besöksavgift för insatser i hemmet.

Kontaktuppgifter:

Arbetsterapeut - Gruppnummer 0456-81 64 90 med telefontid måndag-fredag kl 08.15-09.30.
Fysioterapeut - Ring via kommunens växel 0456-81 60 00 för att bli kopplad vidare.
Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd