Sölvesborgs kommun

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisningen innehåller även en övergripande sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet under året. Årsredovisningen ger dig en bra överblick över vad som har hänt i kommunen, vilka utmaningar som finns och vilka satsningar som har gjorts. Senast i mars månad året efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik