Sölvesborgs kommun

Valresultat, mandatfördelning

Under mandatperioden 2019-2022 styrs kommunen av en majoritet bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sölvesborg- och Listerpartiet. Ordförande i kommunstyrelsen är kommunalrådet Louise Erixon (SD).

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid "kommunens riksdag". Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år vid allmänna val, samtidigt som val sker till riksdag och landsting. De består av 49 ordinarie ledamöter med 31 ersättare.

Under mandatperioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022 fördelar sig de 49 mandaten så här:

Mandatperioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022

 Sverigedemokraterna14
Moderata Samlingspartiet9
Kristdemokraterna
2
SoL-partiet (Sölvesborg och Listerpartiet)2
Socialdemokraterna17
Vänsterpartiet
2
Centerpartiet
2
Liberalerna
1

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik