Sölvesborgs kommun

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Om du har haft en dialog med kommunen och därigenom fått ett beslut, har du alltid rätt att få ta del av det beslutet. Du har även rätt att överklaga om du inte är tillfredställd med beslutsfattandet.

Om kommunen nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning, har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet framgår hur du går tillväga för att överklaga.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik