Sölvesborgs kommun

Diarium och arkiv

Sölvesborgs kommun har flera diarium och ett kommunarkiv, som går under offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar myndigheters registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

En handling kan vara en inkommen skrivelse eller utgående skrivelse. En handling kan också vara ett beslut i ett ärende som behandlats på sammanträde med nämndens beredande organ (så kallad arbetsutskott) eller som behandlats vid sammanträde med nämnden.

Förutom kommunala handlingar finns det i arkivet även förenings- företags- och personarkiv, som har deponerats till det kommunala arkivet. Bland annat finns handlingar från Hamnkontoret, Götaverkens och Sölvesborgs Varv och Rederi. Arkivet har även alla årgångar av Sölvesborgsbladet från 1899 - 1978 och tidningsklipp att forska i.

Innan handlingarna landar i arkivet, förvaras de på respektive förvaltning inom kommunen, och för att få ut en allmän handling kan du kontakta nämndsekreteraren på aktuell förvaltning.

Kommunarkivet ligger på Stadshusets entréplan.

 Här hittar du några av Sölvesborgs kommuns diarium på webben. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planerad uppgradering av kommunens ärendehanteringssystem

8-10 mars var det planerat en uppgradering av webbdiariet där du kan söka fram och läsa allmänna handlingar. Denna uppgradering uteblev och kommer istället genomföras vid ett senare tillfälle. Vi återkommer med mer information.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik