Sölvesborgs kommun

Offentlig handling

Enligt svensk grundlag har alla människor rätt till insyn i vår offentliga verksamhet, detta kallas offentlighetsprincipen. Svenskar liksom utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Offentlighetsprincipen ger alla en unik möjlighet att kontrollera att politiker och tjänstemän sköter sitt arbete. Detta är en viktig byggsten i vårt demokratiska samhälle.

En handling kan för exempel vara brev, e-post eller protokoll. Den är allmän om den inkommit, förvaras eller upprättats inom myndligheten eller förvaltningen. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd. Om en tjänsteman nekar till att lämna ut en handling ska en skriftlig motivering överlämnas. Alla allmänna handlingar som inte är belagda med sekretess är nämligen offentliga och ska hållas tillgängliga för allmänheten.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik