Sölvesborgs kommun

Anmälningsformulär

Vill du bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller jourhem? Här kan du anmäla intresse för ett uppdrag.

Du förbinder dig inte till något genom att skicka in en anmälan. När din intresseanmälan är inskickad blir du kontaktad av en handläggare.

Typ av uppdrag som jag/vi är intresserade av: * (obligatorisk)
Typ av uppdrag som jag/vi är intresserade av:
FRÅGOR
Vänligen svara på följande frågor:GDPR * (obligatorisk)
GDPR

Jag/vi medger att informationen jag/vi lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse.
Tack för din intresseanmälan!
Grafisk bild med texten: Du/Ni kan göra stor skillnad för ett barn.

Du/Ni kan göra stor skillnad för ett barn.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd