Sölvesborgs kommun

Medborgarbudget

Om ditt område tilldelades en summa pengar, hur skulle du vilja att pengarna användes för att utveckla platsen där du bor? Sölvesborgs kommun har beslutat om att tillsätta en medborgarbudget om 500 000 kronor per år för ortsutveckling.

Vad är en medborgarbudget?

En medborgarbudget är ett sätt att involvera dig som medborgare i beslut om hur delar av kommunens resurser ska fördelas. Det är en form av medbestämmande där du som invånare är med och lämnar förslag, prioriterar och fattar beslut.

Vad är syftet med medborgarbudget?

Syftet med medborgarbudget är att öka det lokala engagemanget och möjligheten för dig som medborgare att, i mindre skala, påverka utvecklingen av ditt närområde.

Genom medborgarsamtal och medborgarbudget får du som medborgare även kunskap och insyn i de verksamheter som kommunen ansvarar för och förtroendevalda får större kunskap om medborgarnas behov, värderingar och prioriteringar.

Vad kommer medborgarbudgeten resultera i?

Medborgarbudgeten ska resultera i något praktiskt genomförbart som utvecklar närområdet och är till nytta för många. I Sölvesborgs kommun finns det 500 000 kr per år avsatta för detta.

Hur går det till?

Arbetet med medborgarbudget börjar med att kommunen bjuder in boende i ett utvalt område till ett uppstartsmöte, ett medborgarsamtal. Med på mötet är både förtroendevalda och tjänstepersoner från Sölvesborgs kommun. Tanken med mötet är dels att boende i området tillsammans med förtroendevalda får prata om lokala frågor men även att de som bor i närområdet tillsammans får möjlighet att spåna på idéer.

Därefter får du som bor i området lämna in förslag och idéer på hur området kan utvecklas. Förslagen granskas sedan av en jury som består av tjänstepersoner i kommunen och utgår från ett visst antal givna kriterier. De förslag som godkänns presenteras och en omröstning kan ske. Förslagen med flest röster kan sedan genomföras.

Kriterier

Följande kriterier ska vara uppfylla för att förslaget ska godkännas:

 • vara till för en bred målgrupp och kunna användas av så många som möjligt
 • vara öppet för alla utan inträde
 • möjligt att genomföra samma år eller året efter
 • stärka gemenskap och delaktighet
 • skapa trygghet och social inkludering.

Områden 2024

 • Lörby

Uppstartsmöte 20 maj 2024 klockan 18.00 i Lörby IF:s klubblokal. Anmäl dig senast 17 maj till info@solvesborg.se. Inbjudan till dig som bor i Lörby kommer skickas ut.

Förtroendevalda från Framtid Sölvesborg kommer vara med på mötet tillsammans med tjänstepersoner från Sölvesborgs kommun.

Via vår e-tjänst kan du som bor i Lörby eller Djupekås med omnejd lämna in förslag på hur ditt området kan utvecklas.

Lämna förslag via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Områden 2023

 • Bjäraryd, Örlycke, Torsabjörke och Kulla
 • Kylinge, Högtofta, Värhult och Sandbäck.

Uppstartsmöte 3 oktober 2023. Närvarande var politiker från Framtid Sölvesborg samt tjänstepersoner från Sölvesborgs kommun.

Två förslag på hur området kan utvecklas har skickats in till Sölvesborgs kommun. Just nu granskas förslagen internt för att se vilka som uppfyller kriterierna och därmed är möjliga att genomföra. Förslag som överrensstämmer med varandra kan läggas ihop till ett förslag. De förslag som godkänns kommer presenteras för de boende i området som genom omröstning utser en vinnare.

Inkomna förslag

 • Hjärtstartare i varje by
 • Boulebana brevid skjutbanan i Bjäraryd

Uppstartsmöte 24 oktober 2023. Närvarande var politiker från Framtid Sölvesborg samt tjänstepersoner från Sölvesborgs kommun.

Tio förslag på hur området kan utvecklas har skickats in till Sölvesborgs kommun. Just nu granskas förslagen internt för att se vilka som uppfyller kriterierna och därmed är möjliga att genomföra. Förslag som överrensstämmer med varandra kan läggas ihop till ett förslag. De förslag som godkänns kommer presenteras för de boende i området som genom omröstning utser en vinnare.

Inkomna förslag

 • Gångväg för alla ner till grillkåtan vid Högtofta skola
 • Grillkåta i Sandbäck
 • Utegym i Sandbäck
 • Hjärtstartare i varje by
 • Utegym i Kylinge
 • Boulebana i Kylinge
 • Boulebana i Sandbäck
 • Cykelväg mellan Målen och Sandbäck
 • Vägskyltar från väg 15 och in mot Sandbäck
 • Möteplats med utegym och grillmöjligheter under tag (Kylinge).

Kontakt

Kristina Höijer, verksamhetsutvecklare
kristina.hoijer@solvesborg.se
0456-81 61 03

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik