Sölvesborgs kommun

Felanmälan

Händer som håller en smarttelefon som visar Sölvesborgs kommuns e-tjänsteplattform. Foto: Pixabay/Sölvesborgs kommun.

E-tjänsteplattformen går att använda från dator, surfplatta och smarttelefon med internetuppkoppling. Foto: Sölvesborgs kommun/Pixabay.

Upptäcker du fel på gator, torg, parker, vatten och avlopp kan du anmäla dem här.

Så här gör du en felanmälan

Beskriv felet så noga du kan, bifoga gärna en bild och markera ut platsen på en karta. Du kan välja att skicka in ditt ärende utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med ett svar.

Du kan till felanmäla följande:

  • Gator och skyltar
  • Gatubelysning
  • Grönområden och parker
  • Gång- och cykelvägar
  • Lekplatser
  • Stränder och badplatser
  • Trafik och parkering
  • Vandrings- och cykelleder
  • Vatten och avlopp
  • Vinterväghållning

Handläggning

Alla anmälningar som kommer till oss registreras, dokumenteras och besvaras. Ärenden hanteras olika snabbt. I vissa fall kan du få besked direkt, i andra fall kan det handla om ärenden som är svårare att lösa, då kan det behövas mer tid.

Akut fel?

Om det gäller ett akut fel, ring växeln på telefonnummer 0456-81 60 00 för att bli kopplad till rätt person, eller 0456-81 68 80 om det gäller gatubelysning eller vatten och avlopp. Efter kontorstid ringer du journumret 0456-81 60 10 om det gäller ett akut fel.

Synpunkter på vägar

Utöver kommunen är Trafikverket väghållare i Sölvesborg. De har hand om de flesta gatorna på Listerlandet och i de norra delarna av kommunen. Det finns också ett antal mindre, privata vägar. Du kan se vilka gång- och cykelvägar och gator kommunen ansvarar för i den här kartan. Länk till annan webbplats.

Det är endast kommunens vägar du ska felanmäla i den här e-tjänsten. Vänd dig till Trafikverket med din felanmälan om vägen är deras, och till den privata väghållaren om det gäller en privat väg.

Synpunkt/klagomål på övriga verksamheter

Vill du lämna in en synpunkt/klagomål på övriga verksamheter kan du använda den här e-tjänsten: https://etjanster.solvesborg.se/synpunkt-klagomal Länk till annan webbplats.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik