Sölvesborgs kommun

Vigselförrättare

En vigselförrättare är en person som har befogenheten att uträtta en juridisk vigsel. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare. I Sölvesborgs kommun finns det nio olika vigselförrättare att tillgå.

Vigselförrättare i Sölvesborgs kommun är fram till 2026-12-31:

- Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Viveka Olofsson, S
- Kommunstyrelsens ordförande Birgit Birgersson-Brorsson, S
- Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kith Mårtensson, M
- Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jörgen Englin, S
- Barn-och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande Benny Karlsson, SD
- Arbete- och välfärdsnämndens ordförande Niklas Joelsson, M
- Lars Ericsson, kommunchef
- Ulrika Sjögren, HR-chef
- Kristina Höijer, kris- och beredskapsplanerare


Begär man ingen specifik vigselförrättare tillfrågar vi alla om vem som har möjlighet att förrätta just Er vigsel!

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik