Sölvesborgs kommun

Grundläggande och Gymnasiala kurser

Bilden visar lärare och elever i klassrum.

Lärarledd undervisning i klassrum. Foto: Sölvesborgs kommun.

På vuxenutbildningen kan du studera på flera olika nivåer och utifrån dina förutsättningar. Alla våra kurser och utbildningar i skolformen kommunal vuxenutbildning är kostnadsfria. Vi erbjuder gymnasiala kurser och grundläggande vuxenutbildning.

Ansökan

Vill du ansöka till våra gymnasiala eller grundläggande kurser? Du ansöker digitalt via vår e-tjänst.

Länk till e-tjänst » Ansök till våra grundläggande och gymnasiala kurser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka året om, men de flesta kurser och utbildningar startar i januari och augusti med ansökningsperiod i maj och november. Mer information hittar du under den specifika kurs eller utbildning som du önskar studera.

Gymnasiala kurser

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans utbildning och riktar sig till dig som inte har slutfört en gymnasieutbildning. Hos oss kan du komplettera dina betyg för att bli behörig till vidare studier eller för att ta en gymnasieexamen. Vi erbjuder dig kurser med schemalagda lektioner eller distanskurser. Kurserna är kostnadsfria, men du som kursdeltagare står för litteraturkostnader. Kurserna startar i den mån det finns tillräckligt många sökande.

Studera på dina villkor

Utbildningen består av fristående kurser. Du bestämmer hur många ämnen och kurser du vill läsa. Det är viktigt att du börjar dina studier på rätt nivå med hänsyn till dina förkunskaper. Kurserna kan kombineras för att resultera i en gymnasieexamen. Slutbetyget måste innehålla samtliga kärnämnen samt ett antal kurser som du själv väljer.

Efter varje avslutad kurs får du betyg. Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

Preliminärt kursutbud höstterminen 2024

Heltidsstudier är 20 poäng i veckan eller 400 poäng per termin på både grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Om inget annat anges så finns kursen både på plats och på distans. Kurserna startar endast om det är tillräckligt många sökande.

Från och med hösten 2023 skrivs prov i lokal på Vuxenutbildningen Sölvesborg. Det gäller samtliga kurser. Det vill säga både kurser som ges på plats, på distans och via externa utbildningsanordnare, till exempel NTI. Det är ditt eget ansvar att se till att du har möjlighet att närvara. Aktuella datum för prov får du vid kursstart. Det är obligatoriskt att delta för att få betyg i kursen. 

 • Sve1/Sva1, 100 poäng
 • Sve2/Sva2, 100 poäng
 • Sve3/Sva3, 100 poäng
 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2a, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng

Vi har avtal med NTI-skolan som erbjuder lärarledd vuxenutbildning på distans i över 280 kurser. De kurser som inte finns i vårt utbud finns möjlighet för dig att studera på distans hos NTI-skolan.

Elever läser ur skolböcker.

Studera på grundläggande nivå.

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans årskurs 1-9 och är för dig som inte har slutfört grundskolan. Du kan läsa på hel- eller deltid och efter en individuell studieplan, vilket innebär att du läser i din egen takt som du bestämmer tillsammans med studie- och yrkesvägledare. I samband med kursstart gör din lärare en bedömning av vilken nivå du befinner dig på.

Studera på dina villkor

Alla grundläggande kurser kan du läsa i skolan eller på distans. Det finns lärare tillgängliga för att ge dig handledning eller undervisning. Du väljer om du vill läsa ett ämne i taget eller flera ämnen samtidigt. Du kan också kombinera dina studier på grundläggande nivå med gymnasiestudier i andra ämnen.

Kursutbud på grundläggande nivå vårterminen 2024

Heltidsstudier är 20 poäng i veckan eller 400 poäng per termin på både grundläggande nivå och gymnasial nivå.

 • Matematik del 1, 100 poäng
 • Matematik del 2, 100 poäng
 • Matematik del 3, 200 poäng
 • Matematik del 4, 200 poäng
 • Engelska del 1, 100 poäng
 • Engelska del 2, 100 poäng
 • Engelska del 3, 200 poäng
 • Engelska del 4, 200 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk del 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk del 2, 200 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk del 3, 200 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk del 4, 200 poäng

Orienteringskurs

Orienteringskurser är en möjlighet för dig att prova på ett ämne eller utbildning utan betyg. Orienteringskurser är också ett alternativ om du behöver fylla kunskapsluckor i dina tidigare studier som förberedelse inför att studera på gymnasienivå. Om du har frågor eller är intresserad så kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Hitta till oss

Vill du besöka vår verksamhet, hittar du oss på Tekniskt Lärcentrum (TLC), Skånevägen 21 i Sölvesborg.

En rosaröd tegelbyggnad på Skånevägen i Sölvesborg.

Vuxenutbildningen, Skånevägen i Sölvesborg.

Entré till Vuxenutbildningen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg