Sölvesborgs kommun

Fortbildning för lärare

Skolbarn håller hand med en robot

Foto: Unsplash

Här hittar du information om vår fortbildning för lärare.

Artificiell intelligens – En fortbildning för lärare

Är ni redo att starta er gemensamma AI-resa?

Varmt välkomna till vår högaktuella fortbildning om AI, designad för lärare i alla skolformer som arbetar med elever och undervisning i skolan. Vi guidar er genom totalt fyra innehållsrika moment som varvar teori och praktik i syfte att rusta er och er skolorganisation. Allt 100% ur ett skolperspektiv för att matcha just era behov. Fortbildningen avslutas dessutom med vårt effektiva utvärderingsmaterial ,"Väg framåt" som hjälper er att bygga en stabil bro mellan fortbildningen och ert egna fortsatta utvecklingsarbete inom AI.

Skaffa er ett försprång! Kontakta oss idag och rivstarta fortbildningen redan i höst.

Maila » fortbildningai@skola.solvesborg.se

Kursupplägg

Vi rekommenderar en tidplan på ca två terminer, förslagsvis en eftermiddag varannan eller var tredje vecka. Då hinner ni landa i all ny information och testa i er undervisning.

Fortbildningen är kollegial i sin utformning vilket innebär att ni gör den tillsammans med hjälp av en kursledare som ni själva väljer ut, till exempel en förstelärare eller rektor.

Kursledarens uppgift är att leda fortbildningen utifrån vår webbsida och vårt material. Exempel: Kursledaren välkomnar sina kollegor, startar bildspelet/videoklippet eller sätter igång dagens uppgift.

Vi finns tillgängliga som stöd för er under hela fortbildningen!

Våra fyra välpaketerade moment innehåller delmoment, bildspel, Quiz, reflektion, individuella och kollegiala utmaningar

Utvärderingsmaterial: En väg framåt

I denna avslutande del hjälper vi er att lägga grund och forma ert eget fortsatta utvecklingsarbete inom AI. Ni kommer reflektera, diskutera och bolla idéer både på individ- och gruppnivå i syfte att hitta just er optimala väg framåt.

Exempel på frågor som ni kommer att möta:

  • Hur kommer ni jobba vidare med det som utmanade er under fortbildningen?
  • Vad kan ni göra för att bevaka utvecklingen inom AI framöver?
  • Vilka fokusområden är relevanta för vår verksamhet?

Hitta till oss

Vill du besöka vår verksamhet, hittar du oss på Tekniskt Lärcentrum (TLC), Skånevägen 21 i Sölvesborg.

En rosaröd tegelbyggnad på Skånevägen i Sölvesborg.

Vuxenutbildningen, Skånevägen i Sölvesborg.

Entré till Vuxenutbildningen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut