Sölvesborgs kommun

Markgatans förskola, innerstan 

Markgatans förskola

Markgatans förskola. Foto: Sölvesborgs kommun

Markgatans förskola ligger i en ekdunge, centralt i Sölvesborgs innerstad. Förskolan består av två olika byggnader med 5 avdelningar och ca 100 barn. Det är tre avdelningar för äldre barn (3-6 år) Röda, Blåa och Gröna och två avdelningar för yngre barn (1-3år) Gula och Backstugan.

Förskolans gård är stor och har många olika typer av miljöer som stimulerar barnens utforskande. Vår förskola ska vara en plats där man känner sig välkommen, där barn är delaktiga, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro. Vår strävan är att utbildningen ska kännetecknas av lekfullhet och utforskande. Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande.

Handlingsplan

Här hittar du förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. , 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Frånvaroanmälan av barn ska göras av förälder via telefon till respektive avdelning.

Adress

Markgatans förskola
Markgatan 11
294 31 Sölvesborg

Rektor

Lotta Mattisson
Telefon: 0456-81 65 73
E-post: lotta.mattisson@solvesborg.se

Markgatans förskola (extra)

Telefon: 0456-81 65 76

Röda

Telefon: 0456-81 65 74

Blåa

Telefon: 0456-81 65 72

Gröna

Telefon: 0456-81 65 75

Gula

Telefon: 0456-81 65 71

Backstugan

Telefon: 0456-81 65 77

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut