Sölvesborgs kommun

Kanehalls förskola, innerstan

Kanehalls förskola

Kanehalls förskola. Foto: Sölvesborgs kommun

Kanehalls förskola ligger belägen i Sölvesborgs innestad och nära havet i den vackra bokskogen utmed Blekingevägen. Verksamheten bygger på värdeorden glädje, tillit och delaktighet med en enad pedagogisk grundsyn som bottnar i en gemensam människosyn och kunskapssyn. Vårt gemensamma arbetssätt bygger på att barn lär tillsammans med andra barn med oss pedagoger som medforskare. Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt uppdrag där barnen ges möjligheter att reflektera tillsammans med pedagogerna. Barnens behov och intressen styr verksamheten.

Förskolan är indelad i 3 torg med 3 hemvister/torg.

Handlingsplan

Här hittar du förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kanehalls förskola
Blekingevägen 241-14
294 77 Sölvesborg

Rektor
Camilla Skenberg
Telefon: 0456-81 68 20
E-post: camilla.skenberg@solvesborg.se

Stora Torg

Hålan, telefon: 0456-81 68 21
Grytet, telefon: 0456-81 68 22
Grottan, telefon: 0456-81 68 23

Södra Torg

Stacken, telefon: 0456-81 68 24
Lyan, telefon: 0456-81 68 25
Kupan, telefon: 0456-81 68 26

Norra Torg

Boet, telefon: 0456-81 68 27
Idet, telefon: 0456-81 68 28
Kojan, telefon: 0456-81 68 29


Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut