Sölvesborgs kommun

Fristående förskolor

Sölvesborgs kommun har två fristående förskolor som finns utspridda i kommunen; Kulingens förskola och Sölvesborgs Montessoriförskola.

Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan. Beslutet ska avse en viss förskoleenhet. Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten. Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen för den fristående förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas förskola. Kommunen ska också bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a. förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. De allmänna bestämmelserna om förskola i skollagen gäller även för fristående förskolor.

  • Förskolan är en egen skolform.
  • Förskolor med enskild huvudman kallas för fristående förskolor.
  • Skollagens allmänna bestämmelser om förskolan gäller också för fristående förskolor.
  • Förskolans läroplan gäller även för fristående förskolor.
  • Det pedagogiska arbetet vid en fristående förskola ska ledas och samordnas av en förskolechef.
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg