Sölvesborgs kommun

Ljussättning av bron

Sölvesborgsbron.

Sölvesborgsbron. Foto: Serny

Sölvesborgsbron är belyst av både praktiska och estetiska skäl. Gång- och cykelbanan har en väl fungerande funktionsbelysning och de tre bågarna fått karaktär av en mycket effektfull belysning i olika färger. Genom ljuset accentueras valvbågarna och görs synliga från olika håll.

Bågbelysningen förändras efter årets växlingar och just nu finns det fyra olika årstidsprogram; vinter, vår, sommar och höst. Varje heltimme går en speciell slinga som hänger ihop med respektive årstidsprogram.

Ljuset tänds en stund innan solen går ner och tidpunkten styrs av ett astronomiskt ur.

Effektbelysningen på Sölvesborgsbron ska lysa alla kvällar. Om det är släckt en kväll kan det vara en uppdatering eller något fel. Om det är släckt flera kvällar i sträck ber vi er kontakta oss så vi får starta en felsökning.

Företaget som kommunen anlitade för att designa ljuset heter Ljusarkitektur.

För att visa hur ljuset skulle te sig innan det var installerat, gjorde Ljusarkitektur en musikpresentation med musik av Kettil Medelius. Cello spelas av den unga och framgångsrika Getrud Stenung. Filmen är klippt av Adam Sandersfelt.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut