Sölvesborgs kommun

Svarta Leds idrottscentrum, SVIC-projektet

En beige entrébyggnad till Svarta Leds idrottsplats. På taket står en skylt med ordet Svarta Led på.

Entrén till Svarta Leds idrottsplats Foto: Jonte Göransson

Den 22 april 2020 beviljade Allmänna Arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 4.4 miljoner i projektmedel till att utveckla Svarta Led. Idrottscentret ska bli en mer tillgänglig plats för att utöva paraidrott samt kunna erbjuda fler aktivitetsytor.

SVIC (Svarta Leds Idrottscentrum)

Projektet går under namnet SVIC (Svarta Leds Idrottscentrum) och har som syfte att Sölvesborg ska bli en attraktiv kommun för personer med funktionsnedsättning kopplat till rörelse, fritid och glädje. Förhoppning är att Sölvesborg ska bli ett kunskaps- och utvecklingscenter med fokus på paraidrott. Detta görs i samverkan med bland annat Valjeviken.

Utöver nya aktivitetsytor kommer fokus att ligga på tillgänglighet samt att stötta föreningarna att samverka mer kring parasport. Föreningar i Sölvesborg, Valjeviken, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. RF/SISU Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är viktiga samarbetsparter i projektet.

Mål

Under en 3-årsperiod är några av målen med projektet:

 • Skapa förutsättningar för fler barn och unga och personer med funktionsnedsättning att få en aktivt, rolig och stimulerade fritid.
 • Fler barn och unga ska använda Svarta Ledsområdet för spontanidrott.
 • Cirka 250 personer med funktionsnedsättning som tar del av området.
 • Minst 10 nya och tillgänglighetsanpassade aktivitetsytor ska göras.
 • Fler föreningar ska etablera sig i området.

Ett samarbete för utveckling

Utöver projektledare kommer det finnas en styrgrupp som består av Fritid och kulturchef Sölvesborg kommun, verksamhetschef Valjeviken, ordförande Fritids- och kulturnämnden, representant för RF-SISU Blekinge, ordförande i Valjeviken IF och föreningssamordnare Sölvesborg kommun. Det kommer även finnas referensgrupper som består av representanter från föreningslivet, barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning.

En glad kille och tjej står i en idrottshall och sträcker upp armarna.

Man mår bra av att träna. Foto: Charlotte Pettersson

Vad har hänt under år 1?

Första året för projektet sträcker sig från september 2020 till augusit 2021. Lite av det som hänt under detta år är följande:

 • Xrundan – en digital tipsrunda som man går med hjälp av en app i mobilen.
 • Ny sarg och hiss i Sölveshov.
 • Bara Vanlig - en löpargrupp för personer med funktionsvariationer har etablerat sig i området.
 • OCR-bana - en hinderbana har byggts i anläggning till Svarta Led.
 • Nya hänvisningsskyltar och informationsskyltar till elljusspåret.
 • Ny belysning längs GC-väg från Rondellen till utegymmet.
 • Nya basketkorgar i A-hallen i Sölvesborgs idrottshall.
 • Bättre belysning längs med GC-vägen och vid OCR-bana och utegym.
 • Har varit bollplank till Mjällby AIF vid uppstart av Mjällby Allstars – ett lag för personer med funktionsvariationer.
 • Informationsskåp vid utegym och inne på Svarta Led.
 • Inlett ett samarbete med en arkitektbyrå för att ta fram ritningar över ett nytt aktivitetsområde på Svarta Led.
 • Stöttat SCSK (Sölvesborg cykel och sportklubb) med deras Arvsfondsansökan om att bygga nya cykelarenor.
 • Aktivitetsrunda slingan - aktivitetsskyltar som är uppsatta längs elljusspåret som inspirerar till rörelse.
 • Nytt golv och ljudabsorbenter i B-hallen i Sölvesborgs idrottshall.

Projektledare – Anna Lindh

Porträttbild på Anna Lindh, projektledare för SVIC. Bilden är tagen av André Julinder.

Anna Lindh, projektledare för SVIC.

Anna Lindh är anställd som projektledare för att samordna arbetet. I uppdraget ligger att samordna projektet samt att det får en hållbarhet så att arbetet fortlöper även efter att Arvsfondens finansiering avslutas, då tanken är att det kommer att fortsätta utvecklas i kommunal regi.

Kontaktuppgifter

Har du idéer och förslag som du vill diskutera med Anna når du henne via telefon: 0456-81 61 77 eller via e-post: anna.lindh@solvesborg.se


Arvsfondens logotyp och texten med stöd från allmänna Arvsfonden.
Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Uppleva och göra